Документ vz47u710-97, поточна редакція — Прийняття від 15.10.1997

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів
України про визнання неконституційною Постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 1069
"Про створення Бюро реєстрації лікарських засобів
Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, 15 жовтня 1997 року Справа N 03/1507-01
N 47-з

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Тимченка Івана Артемовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Козюбри Миколи Івановича, Корнієнка Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мартиненка Петра Федоровича, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи Дмитровича, Селівона Миколи Федосовича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Яценка Станіслава Сергійовича
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України.
Заслухавши суддю-доповідача Козюбру Миколу Івановича та
вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
У конституційному поданні народні депутати України порушують
питання про визнання Постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 1996 року N 1069 ( 1069-96-п ) "Про створення Бюро
реєстрації лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України" такою, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ), а також статті 9 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) та антимонопольному законодавству України.
Колегія суддів Конституційного Суду України з конституційних
подань відмовила у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 49 народних депутатів України про
визнання неконституційною Постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 1996 року N 1069 ( 1069-96-п ) "Про створення Бюро
реєстрації лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України" у зв'язку з непідвідомчістю Конституційному Суду України
питань, порушених у поданні.
Як свідчить зміст конституційного подання, в ньому відсутнє
будь-яке правове обгрунтування неконституційності зазначеної
Постанови Кабінету Міністрів України, як того вимагає пункт 4
статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ). Не вбачається її невідповідності Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і з доданих до конституційного подання
матеріалів. У поданні наведено лише деякі аргументи щодо
невідповідності Постанови Кабінету Міністрів України "Про
створення Бюро реєстрації лікарських засобів Міністерства охорони
здоров'я України" ( 1069-96-п ) Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ).
Згідно зі статтею 14 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) до повноважень Конституційного Суду не
належать питання щодо законності актів органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції
судів загальної юрисдикції. Не є винятком з цього правила і
постанови Кабінету Міністрів України.
Зважаючи на викладене та керуючись статтею 150 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), пунктами 2, 3 статті 45 і статтею 50
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 49 народних депутатів України про
визнання неконституційною Постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 1996 року N 1069 ( 1069-96-п ) "Про створення Бюро
реєстрації лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України" у зв'язку з невідповідністю конституційного подання
вимогам, передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчістю Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору