Документ vz41u710-97, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1997

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 48 народних
депутатів України від 20 травня 1997 року щодо
визнання неконституційним Розпорядження Кабінету
Міністрів України N 686-р від 28 жовтня 1996 року

м. Київ, 14 липня 1997 року Справа N 3/1929-97
N 41-з

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Розенка Віталія Івановича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Козюбри Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Мартиненка Петра Федоровича, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Савенка Миколи Дмитровича, Селівона Миколи Федосовича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Яценка Станіслава Сергійовича
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України
від 20 травня 1997 року.
Заслухавши суддю-доповідача Костицького Михайла Васильовича
та вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. 20 травня 1997 року 48 народних депутатів України
звернулися до Конституційного Суду України з поданням про визнання
неконституційним на підставі статей 13, 19, 41, 113 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1996 року N 686-р ( 686-96-р ).
2. Приводом для конституційного подання до Конституційного
Суду України стало Розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1996 року N 686-р ( 686-96-р ), прийняте на виконання
Указу Президента України N 596 ( 596/96 ) від 26 липня 1996 року
"Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України"
та відповідно до Постанови Верховної Ради України N 3943-XII
( 3943-12 ) від 4 лютого 1994 року "Про майно загальносоюзних
громадських організацій колишнього Союзу РСР", про розміщення
у приміщенні Українського будинку економічних та
науково-технічних знань (м. Київ, бульвар Шевченка, 16), що
перебувало у віданні та користуванні Товариства "Знання" України,
Міністерства у справах науки і технологій та надання йому цього
приміщення в оперативне управління.
3. На думку суб'єкта конституційного подання - 48 народних
депутатів України - цим Розпорядженням Кабінет Міністрів України
( 686-96-р ) здійснив відчуження частки колективної власності, що
належить Товариству "Знання" України як громадській організації
згідно з його Статутом, затвердженим Установчим з'їздом товариства
30 листопада 1990 року і зареєстрованим Міністерством юстиції
України 29 березня 1991 року, і на підставі постанови бюро
Київського міськкому КП України та виконкому Київської міськради
депутатів трудящих від 10 вересня 1957 року "Про створення
Київського міського будинку пропаганди нової техніки", який було
вирішено "розмістити в приміщенні по вул. Володимирській, 56"
(сьогодні - бульвар Шевченка, 16). Суб'єкт конституційного подання
вважає також, що майно Товариства "Знання" Української РСР ніколи
не було у віданні Всесоюзного товариства "Знання" і тому не може
охоплюватися поняттям "майно загальносоюзних громадських
організацій", на яке поширюється дія Постанови Верховної Ради
України від 4 лютого 1994 року "Про майно загальносоюзних
громадських організацій колишнього Союзу РСР" ( 3943-12 ).
4. 4 липня 1997 року Колегія суддів Конституційного Суду
України у справах за конституційними поданнями відмовила у
відкритті конституційного провадження у справі за конституційним
поданням 48 народних депутатів від 20 травня 1997 року.
5. Правовий режим власності в Україні на підставі пункту 7
статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначається виключно
законами України, а підстави виникнення права колективної
власності регулюються частиною першою статті 21 Закону України
"Про власність" ( 697-12 ) та частиною другою статті 21 Закону
України "Про об'єднання громадян" ( 2651-14 ).
Водночас із матеріалів справи випливає, що Розпорядження
Кабінету Міністрів ( 686-96-р ) базується на положеннях Постанови
Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року "Про майно
загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР"
( 3943-12 ), зокрема на тому, що "тимчасово, до законодавчого
визначення права власності майна загальносоюзних громадських
організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території
України, зазначене майно є загальнодержавною власністю".
6. Вирішення питання щодо конституційності Розпорядження
Кабінету Міністрів України N 686-р ( 686-96-р ) від
28 жовтня 1996 року потребує встановлення конкретних юридичних
підстав набуття Товариством "Знання" України права власності
на Український будинок економічних та науково-технічних знань,
що згідно із статтею 57 Закону України "Про власність"
( 697-12 ), статтею 14 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) та статтею 14 Арбітражного процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) належить до компетенції судів
загальної юрисдикції.
7. Окрім того, вивчення справи, пов'язаної з конституційним
поданням 48 народних депутатів України стосовно визнання
неконституційним Розпорядження Кабінету Міністрів України N 686-р
( 686-96-р ) від 28 жовтня 1996 року, засвідчило, що два народних
депутати України у своєму листі, направленому 24 червня
1997 року до Конституційного Суду України, "просять вважати
їх підписи недійсними", а 8 народних депутатів України в листі
від 19 червня 1997 року, не ставлячи під сумнів конституційність
Розпорядження Кабінету Міністрів України, визнають його
неконструктивним і просять Конституційний Суд України вважати
підписане ними конституційне подання "як таке, що не спрямоване на
перешкоди щодо розміщення Міннауки у будинку по бульвару
Т. Шевченка, 16".
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), пунктом 3 статті 45,
статтею 50 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті провадження у справі за
конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо
визнання неконституційним на підставі статей 13, 19, 41, 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Розпорядження Кабінету
Міністрів України N 686-р ( 686-96-р ) від 28 жовтня 1996 року у
зв'язку з непідвідомчістю порушених у поданні питань.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і
оскарженню не підлягає.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору