Про введення в обіг пам'ятної монети "Бандура"
Лист Національного банку України від 22.12.200311-311/3046-9639
Документ v9639500-03, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2003

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
22.12.2003 N 11-311/3046-9639
Операційному і
територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
Банкам України

Про введення в обіг пам'ятної монети
"Бандура"

Національний банк України, започатковуючи нову серію "Народні
музичні інструменти", вводить в обіг 23 грудня 2003 р. пам'ятну
монету "Бандура" номіналом 5 гривень, присвячену українському
народному струнно-щипковому музичному інструменту. Бандура - це
один з найпоширеніших українських народних інструментів і відома з
XV ст. З 20-х років XX ст. мистецтво гри на бандурі переживає
період відродження.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій
виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло - мельхіор,
внутрішнє - нордік (CuAl5Zn5Sn1), якість - звичайна,
діаметр - 28,0 мм, маса - 9,4 г, тираж - 30 000 штук. Гурт монети
- секторальне рифлення.
На рельєфній поверхні поля аверсу, яка символічно відтворює
струни бандури, у вигляді стилізованого барокового орнаменту
передана українська пісня. Угорі розміщено малий Державний Герб
України, стилізовані написи під козацький шрифт УКРАЇНА,
унизу - рік карбування монети 2003, 5 ГРИВЕНЬ та логотип Монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено бандуру, по колу - бароковий
орнамент і стилізований під козацький шрифт напис БАНДУРА.
Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптор - Володимир Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору