Про введення в обіг ювілейної монети "850 років м. Снятину"
Лист Національного банку України від 23.06.200811-311/2553-8538
Документ v8538500-08, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2008

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
23.06.2008 N 11-311/2553-8538
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
Банкам України та їх філіям

Про введення в обіг ювілейної монети
"850 років м. Снятину"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 26 червня 2008 р. ювілейну монету
"850 років м. Снятину" номіналом 5 гривень, присвячену
мальовничому місту старовинного Покутського краю, розташованому на
лівому березі р. Прут - місту Снятину - районному центру
Івано-Франківської області. Снятин уперше згадується в 1158 році
як місто Галицького князівства (Іпатіївський літопис), у 1448 році
місту надано Магдебурзьке право.
Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм,
тираж - 45 000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети зображено вершника - воєводу Костянтина
Сірославовича - засновника міста, праворуч і ліворуч від якого -
стилізований покутський орнамент, угорі - малий Державний Герб
України та напис НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ, унизу -
5 ГРИВЕНЬ/2008, логотип Монетного двору Національного банку
України (праворуч).
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію, ліворуч -
міську ратушу, герб міста та праворуч - архітектурний фрагмент
ратуші зі скульптурою орла, над яким напис - СНЯТИН, а нижче -
850/РОКІВ.
Художник і скульптор - Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.В.Дащенковгору