Документ v8400500-99, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1999

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
N 11-311/515-8400 від 19.10.99
м.Київ
vd991019 vn11-311/515-8400
Кримському республіканському,
Головному, територіальним,
по м.Києву і
Київській області управлінням,
ОПЕРУ НБУ,
Центральному сховищу,
банку "Україна" АК,
Промінвестбанку,
Ощадному банку України,
Експортно-імпортному банку України,
Асоціації українських банків,
комерційним банкам України

Про випуск в обіг ювілейної монети
"55 років визволення України від
фашистських загарбників"

Національний банк України випустив у обіг 20 жовтня 1999 р.
ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 55-й річниці
визволення України від фашистських загарбників, на вшанування
учасників бойових дій, інвалідів війни 1941-1945 років, ветеранів
трудового фронту, світлої пам'яті полеглих у боротьбі з фашизмом. Монету виготовлено з нейзильберу, якість - звичайна, діаметр
- 31,0 мм, тираж - 50000 штук. Гурт - рифлений. На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні пшеничного
колосся зображено малий Державний герб України та розміщено
написи: УКРАЇНА, 1999, 2 ГРИВНІ. На зворотному боці монети (реверсі) зображено лаврову гілку -
символ слави, лезо меча, салютні зірки, розміщено напис:
55/РОКІВ/ВИЗВОЛЕННЯ/УКРАЇНИ/ВІД ФАШИСТСЬКИХ/ЗАГАРБНИКІВ. Художник - Олександр Івахненко. Скульптор - Роман
Чайковський. Ювілейна монета "55 років визволення України від фашистських
загарбників" номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом
України і обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її
номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Заступник Голови Правління В.П.Терпиловгору