Про введення в обіг пам'ятної монети "Володимир Мономах"
Лист Національного банку України від 22.11.200211-311/2044-7213
Документ v7213500-02, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2002

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
22.11.2002 N 11-311/2044-7213
Операційному і
територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків, банкам України

Про введення в обіг пам'ятної монети
"Володимир Мономах"

Національний банк України, продовжуючи серію "Княжа Україна",
22 листопада 2002 р. ввів у обіг пам'ятну монету "Володимир
Мономах" номіналом 10 гривень, присвячену великому київському
князю Володимиру Мономаху (1113 - 1125 рр.) - видатному
давньоруському державному та політичному діячу, автору низки
законів і славнозвісного "Повчання", адресованого дітям,
організатору успішних походів проти половців, за часів правління
якого в Київській Русі припинилися князівські міжусобиці, почався
новий етап розквіту культури і мистецтва.
Монету виготовлено із срібла 925 проби, якість - "пруф", вага
в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 3000 штук. Гурт
монети - рифлений.
На аверсі монети в обрамленні давньоруського орнаменту,
відтвореного за мотивами окладу рукописної книги часів княжої
доби, розміщено малий Державний Герб України та стилізовані
написи: 2002/УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ/, а також логотип Монетного двору,
позначення металу, його проби - Ag 925 та вага в чистоті - 31,1.
На реверсі монети на тлі будівель давньоруського міста
зображено погрудний портрет князя з фоліантом у руках, праворуч
від нього - Георгій Змієборець, а також стилізовані написи:
ВОЛОДИМИР 1113 МОНОМАХ 1125 (угорі) та в два рядки: КНЯЖА/УКРАЇНА
(унизу).
Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук,
Віталій Козаченко. Скульптори - Володимир Атаманчук, Володимир
Дем'яненко.
Пам'ятна монета "Володимир Мономах" номіналом 10 гривень є
дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без
будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.
Заступник Голови Я.Ф.Солтисвгору