Про введення в обіг пам'ятної монети "Святослав"
Лист Національного банку України від 23.10.200211-311/1811-6515
Документ v6515500-02, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2002

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
23.10.2002 N 11-311/1811-6515
Операційному і територіальним
управлінням Національного
банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських банків,
банкам України

Про введення в обіг пам'ятної монети
"Святослав"

Національний банк України, продовжуючи серію "Княжа Україна",
24 жовтня 2002 р. ввів у обіг пам'ятну монету "Святослав"
номіналом 10 гривень, присвячену київському князю Святославу
Ігоревичу (964 - 972 рр.), правління якого ознаменувало ранню
героїчну добу в історії Київської Русі. У результаті безперервної
боротьби з хозарами, волзькими булгарами, Візантією та могутнім
Болгарським царством він значно розширив та зміцнив давньоруську
державу.
Монету виготовлено із срібла 925 проби, якість - "пруф", вага
в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 3 000 штук. Гурт
монети - рифлений.
На аверсі монети в обрамленні давньоруського орнаменту,
відтвореного за мотивами зображень на вінці ритуального турячого
рогу з чернігівського кургану Чорна Могила (Х ст.), розміщено
малий Державний Герб України та стилізовані написи:
2002/УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ/, а також логотип Монетного двору,
позначення металу, його проби - Ag 925 та вага в чистоті - 31,1.
На реверсі монети на тлі язичницьких ідолів та батальної
сцени розміщено поясне зображення князя-воїна, який правою рукою
тримає над головою меч, а лівою - щит із зображенням сонця, а
також стилізовані написи: 964 СВЯТОСЛАВ 972 (угорі) та в два
рядки: КНЯЖА/УКРАЇНА (унизу).
Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук,
Віталій Козаченко. Скульптори - Святослав Іваненко, Володимир
Дем'яненко.
Пам'ятна монета "Святослав" номіналом 10 гривень є дійсним
платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без
будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.
Заступник Голови Я.Ф.Солтисвгору