Про введення в обіг пам'ятних монет "Літак АН-124 "Руслан"
Лист Національного банку України від 27.05.200511-311/1766-5421
Документ v5421500-05, поточна редакція — Редакція від 02.06.2005, підстава - v5667500-05

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
27.05.2005 N 11-311/1766-5421
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятних монет
"Літак АН-124 "Руслан"
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банку
N 11-311/1874-5667 ( v5667500-05 ) від 02.06.2005 )
Національний банк України уводить в обіг 1 червня 2005 р.
пам'ятні монети "Літак АН-124 "Руслан" номіналами 20 та 5 гривень.
Монети присвячені найбільшому у світі за розмірами і
вантажопідйомністю літаку АН-124 "Руслан", який випускається
серійно та унікальний за своєю транспортною ефективністю.
Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла, якість -
"пруф", вага в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50,0 мм, тираж -
5 000 штук. Гурт монети - секторальне рифлення.
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу,
якість - спеціальний анциркулейтед, вага - 16,54 г, діаметр -
35,0 мм, тираж - 60 000 штук. Гурт монети - рифлений. ( Абзац
третій із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банку
N 11-311/1874-5667 ( v5667500-05 ) від 02.06.2005 )
На аверсі монети в центрі в намистовому колі зображено малий
Державний Герб України в оточенні алегоричної композиції із сонця,
стилізованого крила, птахів та зірок, що втілює мрію людства
досягти космічних висот, та кругові написи: на монеті зі срібла -
УКРАЇНА/2005/20/ГРИВЕНЬ, а також позначення металу та його проби - Ag 925, вага в чистоті - 62,2; на монеті з нейзильберу -
УКРАЇНА/2005/5/ГРИВЕНЬ. На обох монетах - логотип Монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено літак АН-124 "Руслан" та між
зовнішнім кантом монети і намистовим колом розміщено кругові
написи: угорі - ЛІТАКИ УКРАЇНИ; унизу - АН-124 "РУСЛАН", між якими
розміщено логотип "АН", який на монеті зі срібла - голографічний.
Художник і скульптор Володимир Дем'яненко.
Пам'ятні монети "Літак АН-124 "Руслан" номіналами 20 та
5 гривень є дійсними платіжними засобами України та обов'язкові до
приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до
всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові
рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.М.Толстойвгору