Про випуск пам'ятної монети "Данило Галицький"
Лист Національного банку України від 30.06.199811-311/416-4609
Документ v4609500-98, поточна редакція — Прийняття від 30.06.1998

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
N 11-311/416-4609 від 30.06.98
м.Київ
vd980630 vn11-311/416-4609
Кримському республіканському,
управлінню з обслуговування
великих банків, обласним,
по м.Києву і Київській області
управлінням,
ОПЕРУ Національного банку України,
Центральному сховищу,
Банку "Україна" АК,
Промінвестбанку,
Ощадному банку України,
Експортно-імпортному банку України,
Асоціації українських банків,
Комерційним банкам України

Про випуск пам'ятної монети
"Данило Галицький"

Національний банк України 1 липня 1998 року, продовжуючи
серію "Княжа Україна", випускає в обіг пам'ятну монету номіналом
10 гривень, присвячену галицько-волинському князю і полководцю
Данилу Романовичу (1201-1264). Монета номіналом 10 гривень виготовлена із срібла 925 проби в
якості "пруф", вага у чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж
- 10000 штук. Гурт рифлений. На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні
інтерпретованого орнаменту капітелей галицької кам'яної церкви XII
ст. із вплетеними в нього гербовими фігурами птаха і лева -
символів міст Галича і Львова - розміщені зображення малого
Державного герба України, стилізовані написи в чотири рядки:
УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ, 1998 та позначення, проба і вага металу. На зворотному боці монети (реверсі) на тлі імітованого сувою
розгорнуто трипланову композицію, що складається із зображень
поясного портрета коронованого князя Данила в урочистому
військовому обладунку, давньоруських будівель і княжого війська.
На монеті розміщені стилізовані написи і роки правління князя:
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ і 1205-1264 (угорі в два рядки) та КНЯЖА УКРАЇНА
(унизу в два рядки). Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук,
Віталій Козаченко. Скульптори - Роман Чайковський (аверс), Володимир Дем'яненко
(реверс). Пам'ятна монета номіналом 10 гривень "Данило Галицький" є
дійсним платіжним засобом України і обов'язкова до приймання без
будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів. Монета реалізується в Україні і за кордоном за колекційною
ціною.
Заступник Голови Правління В.П.Терпиловгору