Документ v4274500-05, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2005

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
26.04.2005 N 11-311/1412-4274
Операційним і територіальним
управлінням Національного
банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
банкам України

Про введення в обіг ювілейних монет
"60 років Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років"

Національний банк України вводить в обіг 28 квітня 2005 року
ювілейні монети "60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років" номіналом 20 гривень та обігову - номіналом
1 гривня. Монети випущені з нагоди 60-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Монету номіналом 20 гривень виготовлено із срібла, якість -
"пруф", маса в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50,0 мм, тираж -
5000 штук. Гурт монети - секторальне рифлення.
Монету номіналом 1 гривня виготовлено з алюмінієвої бронзи,
якість "анциркулейтед", маса - 6,8 г, діаметр - 26 мм. Гурт монети
містить написи: ОДНА ГРИВНЯ/2005, які відокремлені один від одного
крапками. По колу монети - опуклий рант, зображення та написи -
рельєфні.
На аверсі монети зі срібла зображено клин журавлів, який
зникає у хмарах, та розміщено напис УКРАЇНА (угорі), малий
Державний Герб України (праворуч), під клином праворуч - рік
карбування монети - 2005, нижче - позначення металу та його проби
- Ag 925, маса в чистоті - 62,2 та логотип Монетного двору
Національного банку України, унизу номінал - 20/ГРИВЕНЬ. На монеті
з алюмінієвої бронзи угорі зображено малий Державний Герб України,
унизу - рік карбування - 2005, в обрамленні давньоруського
орнаменту в три рядки написи: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, а також логотип
Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет у частині сегмента, що обмежений трьома
променями прожекторів, зображені солдати, які повертаються з
фронту. Ліворуч розміщено напис 60/РОКІВ/ПЕРЕМОГИ/У
ВЕЛИКІЙ/ВІТЧИЗНЯНІЙ/ВІЙНІ/1941-1945; на монеті зі срібла під
написом голографічне зображення Ордена Вітчизняної війни.
Художники та скульптори монети номіналом 20 гривень -
Святослав Іваненко (аверс), Володимир Атаманчук (реверс).
Художники та скульптори монети номіналом 1 гривня - Володимир
Дем'яненко (аверс), Володимир Атаманчук (реверс).
Ювілейні монети номіналами 20 та 1 гривня є дійсними
платіжними засобами України та обов'язкові до приймання без
будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.
Виконавчий директор
з питань
готівково-грошового обігу О.М.Толстойвгору