Про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора АК АПБ "Україна"
Лист Національного банку України від 15.07.200143-512/2578-4195
Документ v4195500-01, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2001

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
15.07.2001 N 43-512/2578-4195
Комерційним банкам
Асоціації комерційних
банків України

Про відкликання ліцензії та призначення
ліквідатора АК АПБ "Україна"

Національний банк України доводить до Вашого відома, що
Правлінням Національного банку України прийнято рішення про
відкликання з 16 липня 2001 року банківської ліцензії на
здійснення всіх банківських операцій та запровадження процедури
ліквідації банку "Україна".
Ліквідатором банку "Україна" призначено державну
госпрозрахункову установу - Агентство з питань банкрутства.
У відповідності до статті 91 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) з 16.07.2001 припиняються
повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління банку
"Україна", а також тимчасової адміністрації банку "Україна".
Згідно зі статтею 92 вищезазначеного Закону ( 2121-14 ) з дня
призначення ліквідатора питання управління і розпорядження майном
банку "Україна" переходять до виключної компетенції ліквідатора.
Враховуючи викладене вище, відповідно до вимог пункту 11.7
глави 11 Положення про застосування Національним банком України до
банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за
порушення банківського законодавства, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 26.05.2000 N 215
( z0381-00 ), зобов'язуємо комерційні банки самостійно припинити
виконання активних операцій за прямими кореспондентськими
рахунками, відкритими акціонерному комерційному агропромисловому
банку "Україна". Перерахування залишків коштів з цих
кореспондентських рахунків має здійснюватися виключно на
накопичувальний рахунок ліквідатора, відкритий в ОПЕРУ
Національного банку України.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору