Щодо надання роз'яснень
Лист Міністерства юстиції України від 04.10.200425а-84-04
Документ v4-04323-04, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
04.10.2004 N 25а-84-04
Вищому господарському суду

Щодо надання роз'яснень

У зв'язку із вашим зверненням стосовно порядку вручення
судових документів на території Сполучених Штатів Америки
відповідно до умов Конвенції про вручення судових та позасудових
документів у цивільних та комерційних справах ( 995_890 ),
укладеної у Гаазі в 1965 році, Міністерство юстиції України
повідомляє наступне.
Відповідно до Закону України "Про приєднання України до
Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових
документів у цивільних або комерційних справах" ( 2052-14 )
Верховна Рада України постановила приєднатись від імені України до
згаданої Конвенції ( 995_890 ) з заявами та застереженнями, згідно
з якими Центральним органом, який має право отримувати документи
від інших Договірних Сторін, а також складати підтвердження про
вручення є Міністерство юстиції України.
Згадані заяви та застереження повністю відповідають вимогам
статті 21 згаданої Конвенції ( 995_890 ), відповідно до якої кожна
Договірна Держава під час здачі на зберігання свого документа про
ратифікацію чи приєднання або пізніше інформує Міністерство
закордонних справ Нідерландів про таке: а) призначення органів відповідно до статей 2 та 18; б) призначення органу, компетентного складати підтвердження
відповідно до статті 6; в) призначення органу, компетентного отримувати документи,
які передаються консульськими каналами, відповідно до статті 9. Згідно з вимогами статті 21 вищезазначеної Конвенції
( 995_890 ) Центральним органом, який має право отримувати
прохання про вручення на території США судових та позасудових
документів - є Департамент юстиції США.
Однак, згідно з повідомленням від 1 жовтня 2002 року,
розміщеним на офіційному сайті Гаазької конференції, Департамент
юстиції США вирішив передати виконання своїх повноважень
відповідно до статті 2 Гаазької Конвенції ( 995_890 ) 1965 року,
наголосивши, що вказана процедура не веде до формального
призначення нового Центрального органу, а швидше до відокремлення
діяльності, що проводиться Центральним органом, яким формально
залишається Департамент юстиції.
У повідомленні від 15 квітня 2003 року Департамент юстиції
США проінформував Постійне Бюро Гаазької конференції про
закінчення процедури передачі вказаних повноважень і укладення
договору з компанією Міжнародне вручення процесуальних документів
- Сіетл, штат Вашингтон, США (Process Forwarding International of
Seattle). Вказаний договір набув чинності з 1 червня 2003 року
строком на 5 років.
Компанія Міжнародне вручення процесуальних документів є
єдиною приватною компанією, що здійснює вручення процесуальних
документів, уповноваженою діяти від мені Центрального органу США,
у відповідності зі статтями 2 - 6 вищезазначеної Конвенції
( 995_890 ), отримувати запити про вручення від інших Договірних
держав, здійснювати вручення документів, заповнювати формуляри.
При виконанні запитів, як переважний метод,
використовуватиметься особисте вручення. Крім того, Компанія
Міжнародне вручення процесуальних документів повинна завершити
вручення документів та повернути формуляр про вручення іноземному
заявнику протягом шести тижнів з дня отримання запиту.
Контактна інформація щодо приватної компанії та графік
платежів на п'ятирічний період, в тому числі способи оплати,
наступні: Process Forwarding International 910 5th Avenue Seattle, WA 98104 USA Phone: + 1(206)5212979 Fax: + 1(206)2243410 E-mail: info@hagueservice.net Website: http://www.hagueservice/net
Оплата повинна здійснюватися у валюті США, умови оплати
(передоплата), вартість вручення становить: в 2003 році - 89 $, в
2004 році - 91 $, в 2005 році - 93 $, в 2006 - 2007 роках 95 $.
Способи оплати: VISA/MasterCard & і більшість міжнародних
кредитних карток, банківські перекази, міжнародні грошові накази,
видані урядом чеки. Всі запити про вручення, що не супроводжені
належною оплатою способом, зазначеним вище, повертаються без
вручення.
Що стосується питання витрат, пов'язаних із перекладом та
врученням судових документів, на територіях іноземних держав, в
тому числі на території США, повідомляється наступне.
Відповідно до статті 12 вищезгаданої Конвенції ( 995_890 )
вручення судових документів, отриманих від Договірної Держави, не
потребує оплати або відшкодування зборів або витрат у зв'язку з
врученням, здійсненим запитуваною Державою. Однак, запитуючий
орган сплачує або відшкодовує витрати, що виникли в зв'язку з: а) виконанням роботи судовим працівником або особою,
компетентною відповідно до закону запитуваної Держави; б) використання особливого способу вручення.
Кошторисом Міністерства юстиції та органів юстиції України не
передбачені видатки на покриття витрат, пов'язаних із перекладом
документів, вручення яких проводиться на території іноземних
держав відповідно до умов будь-якого міжнародного договору, в тому
числі, і вищезазначеної Конвенції ( 995_890 ).
Однак, відповідно до положень частини п'ятої статті 49
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) витрати,
що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги
перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з
розглядом справи, покладаються: - при задоволенні позову - на відповідача; - при відмову в позові - на позивача; - при частковому задоволенні позову - на обидві сторони
пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
З огляду на викладене Міністерство юстиції України вважає, що
витрати по перекладу документів, а також оплаті за їх вручення, на
стадії судового розгляду повинна нести заінтересована сторона, а
після розгляду справи, згадані витрати повинні розподілятись
відповідно до вимог частини п'ятої статті 49 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ).
Заступник Міністра М.М.Шупенявгору