Про введення в обіг пам'ятної монети "Боспорське царство"
Лист Національного банку України від 23.07.201011-311/3804-12734
Документ v3804500-10, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2010

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
23.07.2010 N 11-311/3804-12734
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин, Асоціації
українських банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг
пам'ятної монети "Боспорське царство"

Національний банк України, продовжуючи серію "Античні
пам'ятки України", уводить в обіг 28 липня 2010 року пам'ятну
монету номіналом 100 гривень, присвячену Боспорському царству
(VI ст. до н.е. - IV ст.н.е.) - одній з античних держав Північного
Причорномор'я, що виникло як об'єднання грецьких міст-колоній на
берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї, яке
регулярно карбувало свої монети.
Монету номіналом 100 гривень виготовлено із золота 900 проби,
якість - "пруф", маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 32,0 мм,
тираж - 3000 штук. Гурт монети - гладкий із заглибленими написами
позначення металу, його проби - Au 900, маси в чистоті - 31,1 г та
логотипом Монетного двору.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб
України, під яким рік карбування монети - 2010, стилізований напис
півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал - 100/ГРИВЕНЬ;
по центру зображено фрагмент руїн Пантікапею на тлі реконструкції
міста, праворуч і ліворуч від якої - сфінкси.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено вітрильник,
під яким дельфіни і декоративні меандрові стрічки, що символізують
воду, з обох боків - стилізована забудова античного міста; угорі
на рельєфному тлі - золота пантікапейська монета статер, під якою
напис - БОСПОРСЬКЕ ЦАРСТВО. Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори: Володимир Дем'яненко, Анатолій Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 100 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору