Про введення в обіг пам'ятної монети "Ліра"
Лист Національного банку України від 20.12.200411-311/4429-13285
Документ v3285500-04, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2004

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
20.12.2004 N 11-311/4429-13285
Операційному і
територіальним управлінням
Національного Банку
України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків, банкам України
та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятної монети
"Ліра"

Національний банк України, продовжуючи серію "Народні музичні
інструменти", вводить в обіг 21 грудня 2004 р. пам'ятну монету
"Ліра" номіналом 5 гривень, присвячену стародавньому музичному
інструменту, який поширений в Україні з XV-XVI століть. Ліра
(риля, риле, рема тощо) - струнноклавішно-смичковий народний
музичний інструмент.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій
виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло - мельхіор,
внутрішнє - нордік (CuAl5Zn5Sn1), якість - звичайна, діаметр -
28,0 мм, маса - 9,4 г, тираж - 30 000 штук. Гурт монети -
секторальне рифлення.
Горизонтально рельєфна поверхня поля аверсу символічно
відтворює струни ліри, з яких нібито лунає мелодія у вигляді
стилізованого барокового орнаменту. Угорі розміщено малий
Державний Герб України, стилізований під козацький шрифт напис
Україна; унизу - 5 ГРИВЕНЬ, 2004 (праворуч) та логотип Монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено ліру, по колу - бароковий
орнамент і стилізований під козацький шрифт напис ЛІРА.
Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори - Володимир Атаманчук, Володимир Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору