Документ v1242500-09, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2009

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
30.06.2009 N 25-115/1581-12427

Національний банк України розглянув Ваше звернення щодо
порядку розрахунків іноземної компанії - нерезидента за отримані в
Україні консультаційні послуги і повідомляє.
Відповідно до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 )
у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту використовується як засіб платежу іноземна
валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені
банки.
Розрахунками в межах торговельного обороту вважається рух
коштів між резидентами і нерезидентами за операціями купівлі
(продажу) товарів на підставі зовнішньоекономічних договорів, які
передбачають експорт або імпорт товарів (пункт 1.3 Положення про
порядок видачі Національним банком індивідуальних ліцензій на
розрахунки в межах торговельного обороту у валюті України(1))
( z1430-04 ).
_______________
(1) затверджене постановою Правління Національного банку
України від 14.10.2004 N 484 ( z1430-04 ).
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) експортом (імпортом) товарів, до яких
належать будь-яка продукція, послуги, роботи, права
інтелектуальної власності та інші немайнові права, є операції з
продажу (купівлі) товарів, які здійснюються між українськими
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними
компаніями з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний
кордон України.
Враховуючи вищевикладене, розрахунки між іноземною компанією
та юридичною особою-резидентом за отримані консультаційні послуги
здійснюються в межах торговельного обороту. Виконання цих
розрахунків можливо виключно через уповноважені банки.
Статтею 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) визначень, що банківські розрахунки проводяться у
готівковій і безготівковій формах згідно із правилами,
встановленими нормативно-правовими актами Національного банку
України.
Безготівкові розрахунки в іноземній валюті мають
здійснюватися з урахуванням режимів функціонування рахунків,
визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземній валютах(2)
( z1172-03 ).
______________
(2) затверджена постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ).
Що стосується розрахунків готівкою іноземною валютою, то це
питання регулюється Правилами використання готівкової іноземної
валюти на території України(3) ( z0656-07 ), пунктом 8.6 глави 8
яких передбачено, що уповноважений банк може приймати від
повноважного представника нерезидента - суб'єкта підприємницької
діяльності в касу [для подальшого зарахування на поточний рахунок
в іноземній валюті резидента - суб'єкта підприємницької діяльності
(через розподільчий рахунок)] готівкову вільно конвертовану
іноземну валюту в сумі, що не перевищує 10000 доларів США, або
еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національнім банком на день здійснення операції, за наявності
документів, визначених цим пунктом Правил ( z0656-07 ).
_______________
(3) затверджені постановою Правління Національного банку
України від 30.05.2007 N 200 ( z0656-07 ).
Виконавчий директор
з питань платіжних
систем та розрахунків В.М.Кравецьвгору