Документ v0759359-14, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2014 року № 759

Про скаргу Гурвіца Е.Й., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 29 травня 2014 року за № 21-36/1-10750

До Центральної виборчої комісії 29 травня 2014 року надійшла датована тим самим числом скарга Гурвіца Едуарда Йосиповича разом з доданими до неї матеріалами, в якій він просить визнати протиправною бездіяльність Одеської міської виборчої комісії Одеської області (далі - Одеська міська виборча комісія) щодо встановлення результатів позачергових виборів Одеського міського голови 25 травня 2014 року та зобов’язати її вчинити певні дії.

Також 31 травня 2014 року до Комісії надійшли доповнення до вказаної скарги, в яких, крім викладених у скарзі вимог, Гурвіц Е.Й. просить визнати протиправною бездіяльність Одеської міської виборчої комісії, що полягає у нездійсненні контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства України про місцеві вибори стосовно дій секретаря Одеської міської ради, виконуючого обов’язки Одеського міського голови Бриндака О.Б. щодо скликання позачергової сесії Одеської міської ради 27 травня 2014 року та посадових осіб газети "Одеський вісник" з опублікування повідомлення про скликання вказаної сесії.

Обґрунтовуючи свої вимоги, суб’єкт звернення зі скаргою вказує на неможливість подання ним скарг на рішення, дії, бездіяльність дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, розташованих у межах Київського, Малиновського, Суворовського районів міста Одеси, щодо підрахунку голосів виборців на цих дільницях до Київської, Малиновської, Суворовської районних у місті Одесі територіальних виборчих комісій у зв’язку з їх бездіяльністю, що, на його думку, призвело до порушення Одеською міською виборчою комісією вимог Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) під час прийняття нею постанови від 27 травня 2014 року № 87 "Про визнання обраним Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича" та офіційного оприлюднення результатів позачергових виборів Одеського міського голови в газеті "Одеський вісник". Крім того, скаржник вважає, що наявні ознаки протиправної бездіяльності Одеської міської виборчої комісії щодо нереагування на дії секретаря Одеської міської ради, виконуючого обов’язки Одеського міського голови Бриндака О.Б. стосовно скликання позачергової сесії Одеської міської ради 27 травня 2014 року та посадових осіб газети "Одеський вісник" щодо опублікування повідомлення про скликання вказаної сесії.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються і розглядаються в порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів, регламентовано розділом XII Закону, а також Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 24 квітня 2014 року № 356 (далі - Порядок).

Частиною першою статті 85 Закону передбачено, що кандидат на посаду міського голови може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених указаною статтею та статтями 86 - 89 Закону.

Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії з місцевих виборів, її члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, або до суду (частина четверта статті 85 Закону).

З метою однакового застосування законодавства України про вибори в частині оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, в разі одночасного проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією прийнято постанову від 15 травня 2014 року № 588, якою внесено зміни, зокрема, до Порядку.

Відповідно до абзацу шостого пункту 3.4 Порядку в разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії з виборів Президента України, члена цієї комісії, пов’язані з виконанням ними повноважень, визначених Законом, можуть бути оскаржені до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду (шляхом подання позовної заяви).

Частиною п’ятою статті 85 Закону передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду.

За змістом пункту 10 частини шостої статті 25 Закону результати виборів міського голови встановлює міська територіальна виборча комісія.

Отже, рішення, дії, бездіяльність дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, розташованих у межах Київського, Малиновського, Суворовського районів міста Одеси, бездіяльність Київської, Малиновської, Суворовської районних у місті Одесі територіальних виборчих комісій суб’єкт звернення зі скаргою міг оскаржити до Одеської міської виборчої комісії.

Натомість, як зазначено у скарзі, суб’єктом звернення вчинялися спроби оскаржити рішення, дії, бездіяльність зазначених дільничних виборчих комісій до Київської, Малиновської, Суворовської районних у місті Одесі територіальних виборчих комісій, які не є належними суб’єктами розгляду таких скарг.

У скарзі Гурвіц Е.Й. просить визнати неправомірною бездіяльність Одеської міської виборчої комісії. Проте в мотивувальній частині скарги йдеться виключно про бездіяльність Київської, Малиновської, Суворовської районних у місті Одесі територіальних виборчих комісій, натомість у прохальній частині фактично оскаржується постанова Одеської міської виборчої комісії від 27 травня 2014 року № 87 "Про визнання обраним Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича".

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія відзначає непов’язаність викладених обставин та доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги, із сформульованими у скарзі вимогами щодо суті рішення, прийняття якого він вимагає від Комісії.

Відповідно до частини сьомої статті 85 Закону Центральна виборча комісія уповноважена розглядати скарги лише щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Дії чи рішення територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути оскаржено до суду (частина шоста статті 85 Закону).

Таким чином, Центральна виборча комісія не є належним суб’єктом розгляду скарги у частині викладених у скарзі Гурвіца Е.Й. від 29 травня 2014 року вимог.

За змістом частини одинадцятої статті 88 Закону виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана, зокрема, до неналежного суб’єкта розгляду скарги.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Частиною першою статті 11 вказаного Закону визначено, що на засіданні Центральної виборчої комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до зазначеного та інших законів України належить до повноважень Комісії.

Разом з тим, розгляд скарг на рішення, дії, бездіяльність територіальних виборчих комісій, які не встановлюють результати відповідних місцевих виборів, а також на рішення та дії територіальних виборчих комісій, що такі результати встановлюють, законами України до повноважень Центральної виборчої комісії не віднесено.

Вищезазначені обставини дають підстави для залишення скарги Гурвіца Е.Й. у частині викладених у скарзі від 29 травня 2014 року вимог без розгляду по суті.

Щодо додаткової вимоги, вказаної в доповненні до скарги від 31 травня 2014 року, Центральна виборча комісія відзначає, що повноваження територіальних виборчих комісій, у тому числі міської, визначено статтею 25 Закону. Реалізація виборчими комісіями своїх повноважень згідно з частиною третьою статті 19 Закону повинна здійснюватися виключно відповідно до Конституції і законів України.

Водночас законодавство України не визначає механізмів та правових засобів реагування на можливі порушення вимог виборчого законодавства органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації та їх посадовими особами з боку міської виборчої комісії, що свідчить про відсутність підстав для визнання протиправною бездіяльності Одеської міської виборчої комісії щодо нездійснення контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства України про місцеві вибори стосовно дій секретаря Одеської міської ради, виконуючого обов’язки Одеського міського голови Бриндака О.Б. щодо скликання позачергової сесії Одеської міської ради 27 травня 2014 року та посадових осіб газети "Одеський вісник" з опублікування повідомлення про скликання вказаної сесії.

Разом з тим Комісія зауважує, що частиною восьмою статті 85 Закону та підпунктами 4, 5 пункту 3.2 Порядку надано право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб, засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.

Таким чином, у задоволенні додаткової вимоги, зазначеної у доповненні до скарги від 31 травня 2014 року, слід відмовити.

Крім того Центральна виборча комісія відзначає, що згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону виборчий процес позачергових виборів Одеського міського голови 25 травня 2014 року завершився у зв’язку з офіційним оприлюдненням результатів зазначених виборів у газеті "Одеський вісник" 27 травня 2014 року. Особи, які брали участь у виборчому процесі, після його завершення втратили статус суб’єктів відповідного виборчого процесу і на момент розгляду скарги його вже не мають.

Також Закон не ставить можливість оприлюднення результатів виборів територіальною виборчою комісією у залежність від спливу строку на оскарження дій відповідних виборчих комісій щодо встановлення таких результатів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин четвертої - сьомої статті 85, частини одинадцятої статті 88 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 квітня 2014 року № 356, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні скарги Гурвіца Едуарда Йосиповича в частині вимоги щодо визнання протиправною бездіяльності Одеської міської виборчої комісії Одеської області стосовно невжиття заходів для усунення порушень виборчого законодавства та невиконання нею обов’язків щодо здійснення в межах адміністративно-територіальної одиниці контролю за додержанням та однаковим застосування законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів міського голови, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами.

2. У решті вимог скаргу Гурвіца Е.Й. залишити без розгляду по суті.

3. Копію цієї постанови надіслати Гурвіцу Е.Й. та Одеській міській виборчій комісії Одеської області.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору