Документ v0722500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.11.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.11.2014  № 722

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки дострокового погашення кредитів, позик:

залучених уповноваженими банками на умовах субординованого боргу, за умов спрямування достроково поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу уповноваженого банку-позичальника та отримання відповідного дозволу Національного банку України;

за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом, якщо цей договір передбачає більш пізній строк виконання зобов'язань позичальника (повністю або частково) порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики)";

2) доповнити постанову після пункту 2 новим пунктом такого змісту:

"3. Установити, що на період дії цієї постанови призупиняється застосування до уповноважених банків штрафних санкцій за порушення пункту 15 розділу І Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами)".

У зв'язку із цим пункти третій - п'ятий уважати відповідно пунктами четвертим - шостим.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору