Документ v0423500-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.01.2018, підстава - v0143500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.07.2014  № 423

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 143 від 26.12.2017}

Відповідно до статей 7, 44, 45 і 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 травня 2014 року № 270 "Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 14 травня 2014 року за № 496/25273, такі зміни:

1) пункт 2 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;

за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 8 уважати відповідно пунктами 3 - 7.

2. Унести до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1.8 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10;

2) доповнити главу 2 новим пунктом такого змісту:

"2.5. Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи-резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, то банк такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство інфраструктури України
вгору