Про регулювання грошово-кредитного ринку
Постанова Національного банку України від 15.07.2014417
Документ v0417500-14, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2014

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.07.2014  № 417

{Щодо встановлення розміру облікової ставки з 13 листопада 2014 року
див. інформацію на Офіційному інтернет-представництві
Національного банку України  http://www.bank.gov.ua}

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні - червні 2014 року, Правління Національного банку України відзначає прискорення інфляції в Україні - приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в червні 2014 року збільшився до 12,0% порівняно з 0,5% у січні. Зазначене пожвавлення цінової динаміки було очікуваним з огляду на зниження обмінного курсу гривні, початок економічних реформ, пов'язаних з підвищенням адміністративно-регульованих цін і тарифів, та триваюче напруження на сході України.

Зростання загального рівня цін враховувалося під час опрацювання програми стабілізації, яка підтримується Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми "Стенд-бай". Окремі заходи, передбачені нею, можуть чинити певний тиск на споживчі ціни ще впродовж певного періоду часу. Проте кінцевою метою програми реформ є формування надійного підґрунтя для сталого економічного зростання та стабільної роботи фінансової системи, що виступатиме запорукою забезпечення цінової стабільності в державі в середньостроковій перспективі.

Попри зростання темпів інфляції на грошово-кредитному ринку спостерігаються окремі позитивні ознаки, що свідчать про поступове поліпшення ринкових очікувань, які в нинішніх умовах є одним із ключових чинників стабільності національної грошової одиниці України.

Про зазначені зрушення, зокрема, свідчить домінування протягом останніх трьох місяців чистої пропозиції іноземної готівки на валютному ринку України. У цілому її обсяг у II кварталі 2014 року становив 0,5 млрд.дол. США порівняно з чистим попитом на неї в обсязі 1,8 млрд. дол. США в I кварталі. Наведене сприяло збалансуванню роботи міжбанківського валютного ринку.

Про поліпшення ринкових очікувань також свідчить приріст у червні загального обсягу депозитів населення в національній валюті на 3,3%, або на 7,1 млрд.грн.

Правління Національного банку України рішуче налаштоване забезпечити виконання законодавчо визначеного пріоритету діяльності Національного банку України щодо досягнення та підтримки цінової стабільності у середньостроковій перспективі. Ураховуючи зазначене вище, макроекономічний прогноз та поточні інфляційні ризики, наразі є необхідним вжиття додаткових заходів щодо збільшення внутрішньої вартості гривні через застосування процентних важелів впливу.

Вищенаведене разом з іншими стабілізаційними заходами Національного банку України та Уряду України, що підтримуються кредитними ресурсами міжнародної спільноти, сприятиме покращенню ресурсної бази банків, кон'юнктури грошово-кредитного ринку України та очікувань його учасників. Це у свою чергу посилюватиме підґрунтя для відновлення економічного зростання та стабільного функціонування фінансової системи.

Ураховуючи викладене вище, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити з 17 липня 2014 року облікову ставку в розмірі 12,5% річних.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.):

довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі;

оперативно реагувати на зміни ситуації на грошово-кредитному ринку шляхом унесення пропозицій щодо установлення на відповідному рівні процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку України.

3. Визнати такою, що втратила чинність з 17 липня 2014 року, постанову Правління Національного банку України від 14 квітня 2014 року № 212 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

Голова

В.О. Гонтаревавгору