Про регулювання грошово-кредитного ринку
Постанова Національного банку України від 14.04.2014212
Документ v0212500-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2014, підстава - v0417500-14

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.04.2014  № 212

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 417 від 15.07.2014}

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні - квітні 2014 року, Правління Національного банку України констатує напружену ситуацію на грошово-кредитному ринку України, що є наслідком погіршення ринкових очікувань економічних агентів на фоні суспільно-політичних подій.

В умовах складної макроекономічної ситуації це створює ризики для цінової стабільності, що є головним законодавчим пріоритетом діяльності Національного банку України. Так, протягом останніх місяців зафіксовано певне прискорення темпів інфляції. Зокрема приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в березні збільшився до 3,4 % порівняно з 1,2 % у лютому 2014 року. Водночас є ризики подальшого зростання інфляції як наслідок зниження обмінного курсу гривні та реалізації економічних реформ, наміри щодо впровадження яких оголосив Уряд України.

З метою стримування інфляційних процесів та збалансування ситуації на грошово-кредитному ринку Правління Національного банку України вважає за необхідне вжити заходів у напрямі збільшення внутрішньої вартості національної грошової одиниці за рахунок застосування важелів процентної політики. Разом з іншими стабілізаційними заходами Національного банку України це дасть змогу підвищити привабливість банківських депозитів, а також позитивно вплинути на кон'юнктуру валютного ринку України.

Водночас Правління Національного банку України вважає за доцільне згладити вплив від змін у процентній політиці на вартість запровадженого останнім часом механізму оперативного підтримання ліквідності банків з огляду на те, що її сьогоднішній номінальний рівень перебуває в межах ринкової вартості ресурсів.

Ураховуючи викладене вище, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити з 15 квітня 2014 року облікову ставку в розмірі 9,5 % річних.

2. У підпункті 3 пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 6 лютого 2014 року № 48 "Про механізм оперативного підтримання ліквідності банків" (зі змінами) слово "потрійної" замінити словом "подвійної".

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.):

довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі;

оперативно реагувати на зміни ситуації на грошово-кредитному ринку шляхом установлення на відповідному рівні процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку України.

4. Визнати такою, що втратила чинність, з 15 квітня 2014 року, постанову Правління Національного банку України від 9 серпня 2013 року № 315 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

В.о. Голови

В.Л. Кротюквгору