Документ v0126359-12, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2012 року № 126

Про Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для організації голосування з виборів народних депутатів України за місцем перебування виборців

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України, реалізації права голосу виборцями, тимчасово не здатними самостійно пересуватися, відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 30, частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 4, 5 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для організації голосування з виборів народних депутатів України за місцем перебування виборців (додається).

2. Цю постанову надіслати Міністерству охорони здоров’я України для забезпечення видачі медичними установами за зверненнями виборців, тимчасово нездатних самостійно пересуватися, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" медичних довідок та надання відповідей на запити дільничних виборчих комісій про підтвердження достовірності виданих медичних довідок, а також окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення для доведення до відома дільничних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 липня 2012 року № 126

ПОРЯДОК
перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для організації голосування з виборів народних депутатів України за місцем перебування виборців

Цей Порядок відповідно до частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) визначає процедуру перевірки дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України (далі відповідно - дільнична виборча комісія, вибори депутатів) факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для організації голосування за місцем перебування виборців.

1. Виборець, який тимчасово нездатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням надати йому можливість голосувати за місцем свого перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи, яка засвідчує факт  тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно.

2. Заява виборця реєструється дільничною виборчою комісією в журналі реєстрації заяв і скарг у виборчій комісії, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання (місця перебування) виборця на час проведення виборів депутатів, номер його телефону (за наявності).

3. Члени дільничної виборчої комісії мають право перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися за станом здоров’я.

Для здійснення такої перевірки рішенням дільничної виборчої комісії визначаються не менше трьох членів комісії, які повинні бути представниками різних політичних партій, кандидатів у депутати.

4. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися спрямовується на встановлення факту написання виборцем заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування та факту видачі медичною установою довідки про неможливість виборця самостійно пересуватися у зв’язку зі станом здоров’я.

Таку перевірку проводять визначені для цього члени дільничної виборчої комісії шляхом:

- особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця;

- опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;

- звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки чи уточнення отриманих відомостей тощо, що не порушує при цьому прав та свобод виборця.

5. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно може здійснюватися до прийняття дільничною виборчою комісією рішення про включення виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, на засіданні цієї комісії (не пізніше 24 години останньої суботи перед днем голосування).

Відомості, отримані за результатами такої перевірки, вносяться дільничною виборчою комісією до журналу реєстрації заяв і скарг у виборчій комісії навпроти відомостей про заяву виборця, щодо якого здійснювалася перевірка.

6. Результат проведеної відповідно до пункту 4 цього Порядку перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно береться до уваги дільничною виборчою комісією при прийнятті рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування, до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору