Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України
Вищий адміністративний суд; Постанова, Склад колегіального органу від 12.09.201411
Документ v0011760-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2017, підстава - v0008760-17

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.09.2014  № 11

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Вищого адміністративного суду № 8 від 13.03.2017}

Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду
№ 8 від 05.02.2016}

Заслухавши інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М. І. про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України, Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити редакційну колегію офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України - науково-практичного видання "Вісник Вищого адміністративного суду України" в такому складі:

Нечитайло Олександр Миколайович - Голова Вищого адміністративного суду України, голова редакційної колегії, головний редактор, кандидат юридичних наук

Смокович Михайло Іванович - заступник Голови Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, учений секретар Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, заступник голови редакційної колегії, кандидат юридичних наук

Базов Віктор Петрович - науковий консультант відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови суду, редактор, кандидат юридичних наук

Безклубий Ігор Анатолійович - професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Битяк Юрій Прокопович - перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Буроменський Михайло Всеволодович - професор кафедри міжнародного права, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Буткевич Володимир Григорович - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

Голосніченко Іван Пантелійович - завідувач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України "КПІ", доктор юридичних наук, професор

Дмитрієв Анатолій Іванович - головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Кайдашев Роман Петрович - керівник апарату Вищого адміністративного суду України, заслужений економіст України, кандидат технічних наук України

Кузьменко Оксана Володимирівна - начальник кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Кучерявенко Микола Петрович - завідувач кафедри фінансового права Національного університету "Юридична академія України ім. Я. Мудрого", доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки

Кисіль Василь Іванович - професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Козюбра Микола Іванович - завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор юридичних наук, професор

Конюшко Костянтин Володимирович - суддя, секретар першої судової палати Вищого адміністративного суду України

Майданик Роман Андрійович - завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Монаєнко Антон Олексійович - проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук

Муравйов Віктор Іванович - завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Муравйов Олексій Валентинович - заступник Голови Вищої ради юстиції

Оніщук Микола Васильович - ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук

Пасенюк Олександр Михайлович - суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук

Пилипець Світлана Вікторівна - начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого адміністративного суду України

Сірош Микола Васильович - суддя Вищого адміністративного суду України

Сопілко Ірина Миколаївна - директор Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор

Темкіжев Ігор Хажмуридович - суддя Вищого адміністративного суду України

Усенко Євгенія Андріївна - суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

Цуркан Михайло Іванович - заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Швенько Марія Сергіївна - керівник прес-служби Вищого адміністративного суду України

Щербина Валентин Степанович - завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук

{Склад редакційної колегії із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого адміністративного суду № 8 від 05.02.2016}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року № 3 "Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України", із змінами, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 19 грудня 2011 року № 10.

Головуючий

О.М. Нечитайло

Секретар Пленуму

М.І. Смокович

{Текст взято з сайту ВАСУ http://www.vasu.gov.ua/}вгору