Документ v0010001-04, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2004

           ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН КРИЗОВОГО СТАНУ
В АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання Комісії
від 11 жовтня 2004 р. N 10
ЗВЕРНЕННЯ
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
з розслідування причин кризового стану
в авіації України

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з
розслідування причин кризового стану в авіації України глибоко
стурбована ситуацією, що склалася у зв'язку із розробленням
проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачається
створення концерну з розробки та виробництва літаків на базі АНТК
ім. Антонова, КиДАЗ "Авіант" та ХДАВП.
Аналіз свідчить, що об'єктивно нині немає економічних
передумов для негайного об'єднання зазначених підприємств. Так, за
результатами наради з перспектив розвитку авіаційної
промисловості, яка відбулася 28.05.2004 р. під головуванням
Прем'єр-міністра України Віктора Януковича, 10.06.2004 р. було
дано окреме доручення Прем'єр-міністра України, в якому, зокрема,
передбачено проведення комплексного аудиту державних підприємств
АНТК, КиДАЗ "Авіант" та ХДАВП з метою визначення ступеня їх
готовності до інтеграції у відповідні науково-виробничі структури.
На сьогодні комплексний аудит проведено не було.
Аналіз запропонованого проекту постанови КМУ щодо створення
концерну з розробки та виробництва літаків на базі АНТК
ім. Антонова, КиДАЗ "Авіант" та ХДАВП дає змогу зробити такі
висновки:
- запропонований проект постанови не відповідає чинному
законодавству України, у зв'язку з чим відповідні зауваження
внесли Міністерство юстиції, Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції, Міністерство фінансів, Фонд держмайна
України, Державна служба України з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації, Антимонопольний комітет України;
- відсутні економічні, технічні, маркетингові обгрунтування
створення концерну, а також проект його статуту, що є обов'язковим
в разі створення об'єднань, тим паче - державного масштабу;
- проект постанови не визначає склад та вартість майна, що
передається у господарське відання або оперативне керівництво
об'єднання;
- проект постанови порушує особисті немайнові права АНТК,
зокрема щодо всесвітньо відомого торговельного знака "Антонов",
які грунтуються на міжнародних угодах та законодавстві України про
захист інтелектуальної власності;
- трудові колективи АНТК та КиДАЗ "Авіант" виступають проти
такого об'єднання.
Запропонована авторами проекту постанови КМУ
організаційно-правова форма об'єднання "концерн" не є
обгрунтованою і шкодить національним інтересам України. Зокрема,
концерн як об'єднання найменшим чином пристосований до ринкових
умов та особливостей авіаційної галузі, у зв'язку із притаманною
їй науковою та інвестиційною місткістю, подовженим циклом обігу
фінансів тощо. Світовий досвід свідчить, що державні об'єднання
створюються переважно у формі корпорацій та консорціумів.
Наприклад, найбільший розробник та виробник авіаційної техніки в
Європі "Airbus" створювався у формі консорціуму, бо саме ця
організаційно-правова форма дає змогу гнучко враховувати інтереси
підприємств-учасників і найбільшою мірою пристосована до ринкових
умов. Тому, з огляду на міжнародний досвід та успішну світову
практику, найдоцільнішим вважається інтегрування зазначених
підприємств на початкових етапах у формі консорціуму чи холдингу.
Лише після становлення нової інтеграційної структури та доведення
ефективності її діяльності можна буде розглядати можливість
об'єднання на правах концерну.
АНТК ім. Антонова є єдиним науковим центром авіаційної
техніки, який об'єднує в собі всі основні напрями авіаційної науки
і водночас є розробником авіаційної техніки. Концентрація та
злиття авіабудівних підприємств та компаній, як уже зазначалося, є
типовим явищем у світовій практиці, але жодний національний
науковий центр не був примусово приєднаний до об'єднання
виробничих підприємств. Це пов'язано з тим, що діяльність
державних національних центрів виходить далеко за рамки діяльності
промисловості і спрямована саме на розробку стратегії розвитку
авіаційної галузі, проведення перспективних наукових досліджень,
забезпечення науково-технічного майбутнього авіаційної науки та
техніки.
З усіх майбутніх учасників концерну лише АНТК ім. Антонова
має стабільне фінансове становище, що забезпечується головним
чином за рахунок експлуатації "Русланів" та "Мрії". На ці кошти і
здійснюється розробка нової техніки та зберігається
інтелектуальний потенціал українського літакобудування. А через
централізацію фінансового управління підприємствами, що
входитимуть до концерну, переслідується мета підпорядкувати
діяльність авіакомпанії "Авіалінії Антонова" правлінню концерну та
здійснювати розподіл прибутків на його розсуд. Окрім цього,
утворення такого концерну заблокує процес виробничого піднесення
КиДАЗ "Авіант" та, відповідно, будування літаків Ан-70, Ан-148.
Оскільки АНТК є головною науковою організацією з авіаційної
техніки в країні, яка співпрацює з більш ніж 100 розробниками
авіаційно-космічної техніки по всьому світові, здійснює авторське
супроводження більш ніж 7300 літаків у 76 країнах, є учасником
низки міждержавних угод та зовнішньоекономічних контрактів,
будь-які невиважені рішення щодо створення концерну "Антонов"
можуть призвести до жахливих наслідків для науково-технічного
потенціалу авіабудівної галузі України в цілому. Окрім
зазначеного, з'єднання АНТК ім. Антонова з виробничими
підприємствами в концерн призведе до появи ще однієї зайвої ланки
планування і координації науки та зменшення її фінансування. В
кінцевому підсумку результатом створення такого концерну стане
втрата науково-технічного потенціалу країни, дезорганізація і
розвал авіаційної промисловості, зростання соціальної напруженості
та виникнення загрози національній безпеці України.
Тож, розуміючи необхідність та підтримуючи ідею інтеграційних
процесів в авіаційній промисловості України, Тимчасова слідча
комісія Верховної Ради України з розслідування причин кризового
стану в авіації України ще раз наголошує, що механічне об'єднання
підприємств в організаційно-правову форму концерну є шкідливим та
небезпечним в цілому для галузі. Неможливо приймати поспішні,
невиважені та необгрунтовані рішення стосовно підприємств, що
мають стратегічне значення для держави. Неможливо інтегрувати
підприємства без необхідних обгрунтувань, розробки та затвердження
порядку створення інтегрованих науково-виробничих структур,
виконання заходів з реструктуризації основного виробничого
потенціалу в авіаційній галузі. Метою політики органів державної
влади, в т.ч. під час формування об'єднань підприємств, мають бути
створення привабливого інвестиційного клімату, підтримка та
розвиток ринкових механізмів за рахунок державних інвестицій,
державна підтримка зовнішньоекономічних угод та контрактів,
укладених підприємствами, а не застосування адміністративного
втручання без достатніх економічних розрахунків та правового
аналізу задля створення об'єднання з незрозумілими, декларативними
та нечіткими цілями.
Враховуючи вищенаведене, з метою недопущення втрати
інтелектуального потенціалу АНТК ім. Антонова та руйнування
літакобудівної галузі України Тимчасова слідча комісія з
розслідування причин кризового стану в авіації України звертається
до Верховної Ради з проханням не допустити прийняття постанови КМУ
щодо створення концерну шляхом об'єднання АНТК ім. Антонова, КиДАЗ
"Авіант" та ХДАВП.

Голова
Тимчасової слідчої комісії ВР
України, народний депутат України А.ЛЬОВІН
Секретар
Тимчасової слідчої комісії ВР
України, народний депутат України К.ПОЛІЩУКвгору