Документ v0007600-14, поточна редакція — Редакція від 14.07.2016, підстава - v0008600-16

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.07.2014  № 7

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство

{Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Постанови пленуму Вищого господарського суду № 1 від 16.01.2013, до якої вносились зміни}

Відповідно до статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" пленум Вищого господарського суду України за погодженням з Міністерством юстиції України (лист від 09.07.2014 № 4338-0-32-14/13.2) ПОСТАНОВЛЯЄ:

У зв'язку зі змінами, які відбулися в законодавстві України, та з виникненням питань у судовій практиці внести такі зміни до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 № 1 (далі - Положення):

1. Пункт 3.8 викласти у такій редакції:

"3.8. Арбітражні керуючі щорічно не пізніше двох місяців до початку нового календарного року зобов'язані відповідно до пункту 3.2 Положення надіслати адміністратору автоматизованої системи повідомлення про підтвердження участі в наступному календарному році в автоматизованому відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого за формою згідно з Додатком № 3 до Положення.

При цьому, якщо арбітражний керуючий бажає змінити свою реєстрацію в автоматизованій системі (у зв'язку зі зміною місця проживання тощо), відповідне повідомлення адміністратору автоматизованої системи надсилається у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту.

На виняток з правила, передбаченого абзацом другим цього пункту, арбітражні керуючі, діяльність яких була пов'язана з господарськими судами, розташованими на тимчасово окупованій території України (статті 3 і 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"), можуть надсилати повідомлення про зміну своєї реєстрації в автоматизованій системі на поточний рік. Відповідні зміни вносяться адміністратором автоматизованої системи до особової реєстраційної картки арбітражного керуючого в порядку, передбаченому Положенням, але на той же рік, в якому надіслано таке повідомлення";

2. У Додатках №№ 1 і 3 до Положення слова "(не більше двох)" замінити словами "(не більше двох апеляційних округів, які є суміжними)".

Голова Вищого
господарського суду України


Б. Львов

Секретар пленуму
Вищого господарського
суду УкраїниЛ. Рогач

{Текст взято з сайту Вищого господарського суду http://www.vgsu.arbitr.gov.ua/}вгору