Документ n0002600-04, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2004

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.02.2004

Про затвердження редакційної колегії
офіційного друкованого органу Вищого
господарського суду України "Вісника
господарського судочинства"

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Вищого
господарського суду України, Головного редактора "Вісника
господарського судочинства" А.Й.Осетинського, на підставі пункту 2
частини другої статті 44 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) П О С Т А Н О В И Л И:
Затвердити редакційну колегію офіційного друкованого органу
Вищого господарського суду України - "Вісника господарського
судочинства" в такому складі:
1. Притика Дмитро Микитович - доктор юридичних наук,
заслужений юрист України, член-кореспондент АПрН України, Голова
Вищого господарського суду України;
2. Андрейцев Володимир Іванович - доктор юридичних наук,
заслужений юрист України, професор, академік АПрН України,
академік УЕАН, декан юридичного факультету Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри
трудового, земельного і екологічного права Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, заступник
головного редактора з наукових питань;
3. Демченко Сергій Федорович - кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, заступник Голови Вищого господарського
суду України;
4. Джунь В'ячеслав Васильович - кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, член президії, суддя Вищого
господарського суду України;
5. Дзера Олександр Васильович - доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри цивільного права Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, академік АН вищої
школи України;
6. Копиленко Олександр Любимович - доктор юридичних наук,
академік, віце-президент АПрН України, директор Інституту
законодавства Верховної Ради України;
7. Костицький Василь Васильович - кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, професор, член-кореспондент АПрН
України; заступник Міністра фінансів України;
8. Кубко Євген Борисович - доктор юридичних наук,
член-кореспондент АПрН України, провідний науковий співробітник
Інституту держави і права НАН України;
9. Кузнєцова Наталія Семенівна - доктор юридичних наук,
академік АПрН України, професор кафедри цивільного права
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
10. Луць Володимир Васильович - доктор юридичних наук,
професор, академік АПрН України, завідувач кафедри цивільного
права Академії муніципального управління;
11. Мамутов Валентин Карлович - доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН
України, академік АПрН України, директор Інституту
економіко-правових досліджень НАН України;
12. Мельник Петро Володимирович - доктор економічних наук,
професор, заслужений економіст України, ректор Національної
академії Державної податкової служби України;
13. Москаленко Віктор Семенович - заслужений юрист України,
заступник Голови Вищого господарського суду України;
14. Новікова Тетяна Опанасівна - заслужений юрист України,
член Президії, суддя Верховного Суду України;
15. Оніщук Микола Васильович - кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, перший заступник Голови Спілки юристів
України;
16. Осетинський Анатолій Йосипович - заслужений юрист
України, заступник Голови Вищого господарського суду України,
Головний редактор "Вісника господарського судочинства";
17. Пронська Граціелла Василівна - доктор юридичних наук,
професор кафедри господарського права Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка;
18. Руденко Микола Васильович - доктор юридичних наук,
професор, старший радник юстиції, проректор Академії прокуратури
України при Генеральній прокуратурі України з наукових питань;
19. Святоцький Олександр Дмитрович - доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, член-кореспондент АПрН
України;
20. Селіванов Анатолій Олександрович - доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач Відділу Апарату
Верховної Ради України, президент Асоціації юристів у галузі
фінансового та банківського права України;
21. Семчик Віталій Іванович - доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України,
академік АПрН України, член наукової ради Інституту держави і
права НАН України;
22. Сіренко Василь Федорович - доктор юридичних наук,
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН
України, академік АПрН України;
23. Тітов Микола Ілліч - кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України, перший заступник Голови Вищого
господарського суду України;
24. Тимченко Петро Михайлович - кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, голова господарського суду Полтавської
області;
25. Щербина Валентин Степанович - доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри господарського права Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
Голова Вищого господарського
суду України Д.М.Притикавгору