Документ 994_577, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.09.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.1993. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України і Комісією Європейських
Співтовариств про заснування представництва Комісії
Європейських Співтовариств в Україні та про його
привілеї та імунітети

Дата підписання: 17.09.1993 Дата набуття чинності: 09.12.1993
Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств (далі
Комісія),
прагнучи і надалі зміцнювати і розвивати дружні відносини та
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами,
бажаючи визначити умови заснування представництва Комісії на
території України і надання цьому представництву привілеїв та
імунітетів,
погодилися про таке:
Стаття 1
Уряд України погоджується на заснування представництва
Комісії на території України.
Стаття 2
1. Кожне з Європейських Співтовариств - Європейське
Співтовариство вугілля і сталі, Європейське Економічне
Співтовариство і Європейське Співтовариство з атомної енергії -
має на території України статус юридичної особи.
2. Співтовариства мають право укладати контракти, набувати та
розпоряджатися нерухомим і рухомим майном, як це необхідно для
ефективного виконання покладених на них функцій та у відповідності
з процедурними і адміністративними вимогами чинного законодавства
України, і виступати стороною в судових процедурах, будучи
представленими для таких цілей Комісією.
Стаття 3
1. Представництво Комісії, його голова і співробітники, а
також члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються на
території України такими правами, привілеями та імунітетами і є
суб'єктами таких зобов'язань, які передбачені Віденською
конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року ( 995_048 ) і,
відповідно надані і прийняті дипломатичними представництвами,
акредитованими в Україні, їх головами і співробітниками, а також
членами їх сімей, які проживають разом з ними. Привілеї та
імунітети, які зазначені в цьому пункті, не поширюються на осіб,
що є громадянами України.
2. Інші положення Віденської конвенції про дипломатичні
зносини 1961 року ( 995_048 ) застосовуються mutatis mutandis.
Стаття 4
Уряд України цим визнає паспорти, видані Європейськими
Співтовариствами посадовим особам та іншим службовцям їх установ,
як дійсні подорожні документи.
Стаття 5
Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватиметься шляхом консультацій між Сторонами з метою
досягнення порозуміння.
Стаття 6
Кожна з договірних Сторін повідомить іншу про виконання усіх
внутрішніх процедур, необхідних для участі в цій Угоді, яка набере
чинності в день одержання другого повідомлення.
На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на це
уповноважені, підписали цю Угоду.
Вчинено у Брюсселі 17 вересня 1993 року у двох примірниках
українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд За Комісію
України Європейських Співтовариств
(підпис) (підпис)вгору