Документ 994_113, поточна редакція — Прийняття від 31.07.1986

            Підсумковий документ 
Віденської зустрічі 1986 року
представників держав-учасниць Наради з питань
безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася
на основі положень Підсумкового акта, які
відносяться до подальших кроків після наради
(витяг)

Співробітництво в гуманітарній
та інших сферах
Держави-учасниці, вважаючи, що співробітництво в гуманітарній та інших сферах є
істотним чинником розвитку їхніх взаємовідносин; погоджуючись, що їхнє співробітництво в цих сферах має
здійснюватися за цілковитої поваги принципів, що ними керуються
держави-учасниці у своїх взаємовідносинах, як їх викладено в
Підсумковому акті ( 994_055 ), а також положень Мадридського
підсумкового документа ( 994_080 ) і цього документа, котрі
стосуються цих принципів; підтверджуючи, що, виконуючи положення відносно
співробітництва в гуманітарній та інших сферах у рамках своїх
законів та адміністративних правил, вони забезпечуватимуть
відповідність цих законів та адміністративних правил своїм
зобов'язанням з міжнародного права і гармонію зі своїми
зобов'язаннями щодо НБСЄ; визнаючи, що виконання відповідних положень Підсумкового акта
( 994_055 ) і Мадридського підсумкового документа ( 994_080 )
вимагає продовження та активізації зусиль, ухвалили та беруться виконувати таке:
Співробітництво та обміни у сфері культури
47. Вони сприятимуть і повною мірою здійснюватимуть культурне
співробітництво, в т. ч. через виконання будь-яких дво- та
багатосторонніх угод, укладених між ними в різноманітних сферах
культури. 48. Вони заохочуватимуть неурядові організації, які
переймаються питаннями культури, брати участь спільно з державними
установами в розробленні та здійсненні цих угод і конкретних
проектів, а також у розробленні практичних заходів стосовно
культурного обміну і співробітництва. 49. Вони сприятимуть створенню за взаємною згодою культурних
інститутів чи центрів інших держав-учасниць на своїй території.
Забезпечуватиметься безперешкодний доступ громадськості до таких
інститутів чи центрів, а також їхнє нормальне функціонування. 52. Вони забезпечуватимуть безперешкодний обіг творів
мистецтва та інших предметів культури, причому лише з тими
обмеженнями, що спрямовані на збереження їхньої культурної
спадщини, грунтуються на повазі прав на інтелектуальну та
мистецьку власність чи випливають із їхніх міжнародних зобов'язань
щодо обігу культурної власності. 56. Вони вивчатимуть можливості комп'ютеризації бібліографій
і каталогів творів культури і постановок у стандартній формі, а
також їхнє поширення. 57. Вони заохочуватимуть музеї й художні галереї розвивати
прямі зв'язки, зокрема для організації виставок аж до надання
творів мистецтва і для обміну каталогами. 61. Належно зважаючи на самобутність і розмаїття їхніх
відповідних культур, вони заохочуватимуть зусилля, скеровані на
вивчення спільних рис і забезпечення кращого розуміння своєї
культурної спадщини. Відповідно вони заохочуватимуть ініціативи,
які можуть сприяти покращенню знань про культурну спадщину інших
держав-учасниць у всіх її формах, у т. ч. регіональні аспекти і
народну творчість.
5 травня - 31 липня 1986 р.
Concluding Document of Vienna Meeting 1986 of Representatives
of the Participating States of the Conference on Security and
Co-operation in Europe, Held on the Basis of the Provisions of the
Final Act Relating to the Follow-up to the Conference. - Wien,
1989. - P. 376, 382-384.
Україна в міжнародно-правових відносинах,
книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
Київ, Юрінком Інтер, 1997вгору