Документ 990-98-п, поточна редакція — Прийняття від 30.06.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 1998 р. N 990
Київ
Про затвердження Порядку виробництва
і розповсюдження соціальної рекламної
інформації органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виробництва і розповсюдження соціальної
рекламної інформації органів виконавчої влади (додається).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
Кабінету Міністрів України Толстоухова А. В.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1998 р. N 990
ПОРЯДОК
виробництва і розповсюдження соціальної рекламної
інформації органів виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає умови виробництва і розповсюдження
соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади з питань
здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи,
збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального
захисту та безпеки населення, яка не має комерційного характеру і
в якій не згадується конкретна продукція та її виробники.
2. Джерелами фінансування виробництва і розповсюдження
соціальної рекламної інформації мають бути кошти заінтересованих
органів виконавчої влади.
3. Розповсюдження соціальної рекламної інформації може
здійснюватися як безплатно, так і на платній основі.
4. Безплатне розповсюдження соціальної рекламної інформації
органів виконавчої влади здійснюється розповсюджувачами реклами,
діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок
державного бюджету, за поданням керівника відповідного органу
виконавчої влади.
5. Безплатне розповсюдження соціальної рекламної інформації
органів виконавчої влади здійснюється в обсязі не менше 5
відсотків ефірного часу (друкованої площі), відведеного для
реклами, у пріоритетний ефірний час, на пріоритетних сторінках
(полосах) друкованих видань.
6. Черговість безплатної публікації соціальної рекламної
інформації, одночасно поданої кількома органами виконавчої влади,
визначається керівником відповідного засобу масової інформації.
7. Контроль за використанням ефірного часу (друкованої
площі), призначеного для безплатного розповсюдження рекламної
інформації органів виконавчої влади, покладається на Мінінформ.
8. Юридичні та фізичні особи, які провадять на безоплатній
основі діяльність щодо виробництва і розповсюдження соціальної
рекламної інформації, передачі свого майна, в тому числі коштів,
іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної рекламної
інформації, користуються пільгами, передбаченими законодавством
щодо благодійної діяльності.
9. Виробництво і розповсюдження соціальної рекламної
інформації на платній основі здійснюється за рахунок коштів
заінтересованих органів виконавчої влади на загальних підставах за
угодами, які укладаються з виробниками і розповсюджувачами
реклами.вгору