Документ 981-96-п, поточна редакція — Прийняття від 19.08.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 1996 р. N 981
Київ
Про створення Української державної акціонерної
холдингової компанії "Укрпапірпром"

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку
єдиного виробничого і науково-технічного комплексу з виготовлення
целюлози, паперу, картону та виробів з них, створення сприятливих
умов для інвестування підприємств целюлозно-паперової
промисловості, проведення єдиної технічної політики Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Міністерства економіки, погоджену з
Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом, Міністерством
промисловості, Міністерством юстиції, про створення Української
державної акціонерної холдингової компанії "Укрпапірпром" (далі -
Компанія), для виробництва целюлози, паперу та картону, визначивши
особливий порядок її створення.
2. Фонду державного майна виступити засновником Компанії,
передбачивши у Статуті Компанії, що: Компанія створюється з метою та на період стабілізації
галузі; керівним органом Компанії є правління Компанії на чолі з
головою, контролюючим органом - спостережна рада Компанії; голову правління Компанії та його заступників призначає
Кабінет Міністрів України; членів спостережної ради Компанії затверджує Кабінет
Міністрів України за поданням засновника; акції Компанії перебувають у загальнодержавній власності до
прийняття Кабінетом Міністрів України спеціального рішення щодо
приватизації майна Компанії.
3. Фонду державного майна: передбачити в планах розміщення акцій відкритих акціонерних
товариств, перелічених у додатку до цієї постанови, що пакет акцій
у розмірі не менш як 26 відсотків кожного товариства залишається у
загальнодержавній власності, та передати ці пакети до статутного
фонду Компанії; створити відкрите акціонерне товариство на базі Українського
науково-дослідного інституту целюлозно-паперової промисловості
"УкрНДІП", установивши, що пакет акцій цього товариства у розмірі
90 відсотків залишається в загальнодержавній власності, та
передати цей пакет до статутного фонду Компанії; передати до статутного фонду Компанії майно корпорації
"Укрпапірвторпром", що перебуває в загальнодержавній власності,
для забезпечення діяльності Компанії; затвердити у двомісячний термін за погодженням з
Міністерством економіки та Антимонопольним комітетом Статут
Компанії.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.32
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1996 р. N 981
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій
яких передаються до статутного фонду Української державної
акціонерної холдингової компанії "Укрпапірпром"
Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, Львівська область
Київський картонно-паперовий комбінат, м. Обухів Київської області
Рубіжанський картонно-тарний комбінат, Луганська область
Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, Одеська область
Понінківський картонно-паперовий комбінат, Хмельницька
область
Дніпропетровська паперова фабрика
Малинська паперова фабрика, Житомирська область
"Львівкартонпласт"

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору