Документ 979/2009, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження
Державних премій України
в галузі науки і техніки 2009 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2009 року:
- за цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки
руйнування":
КИР'ЯНУ Валерію Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
КАМІНСЬКОМУ Анатолію Олексійовичу - докторові
фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові
Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України
ГУЗЮ Ігорю Олександровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки
імені С.П. Тимошенка НАН України
ЗОЗУЛІ Володимиру Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки
імені С.П. Тимошенка НАН України
НАЗАРЕНКУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені
С.П. Тимошенка НАН України
БОГДАНОВУ Вячеславу Леонідовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України
ПОПОВУ Геннадію Яковичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачеві кафедри Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова
КАЛОЄРОВУ Стефану Олексійовичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові Донецького національного
університету;
- за створення парових турбін нового покоління потужністю
325 МВт:
ТАРЕЛІНУ Анатолію Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту
проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України
ШУБЕНКУ Олександру Леонідовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту
проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України
СУБОТІНУ Віктору Георгійовичу - кандидатові економічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Турбоатом"
ЛЕВЧЕНКУ Євгену Володимировичу - кандидатові технічних наук,
першому заступникові генерального директора - генеральному
конструкторові відкритого акціонерного товариства "Турбоатом"
ШВЕЦОВУ Віктору Леонідовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Турбоатом"
БОРИСОВУ Миколі Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора департаменту Міністерства палива та
енергетики України
СУБОТОВИЧУ Валерію Петровичу - кандидатові технічних наук,
професорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
ТУРАНОВУ Геннадію Юрійовичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго"
НАГОРСЬКОМУ Олександру Миколайовичу - технічному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго"
ДАНИЛЮКУ Івану Павловичу - радникові директора структурної
одиниці "Зуївська ТЕС" товариства з обмеженою відповідальністю
"Східенерго";
- за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і
комунікаційних систем на їх основі:
ВОРОБІЄНКУ Петру Петровичу - докторові технічних наук,
ректорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова
ВІКУЛІНУ Івану Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку
імені О.С. Попова
ПАНФІЛОВУ Івану Павловичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку імені
О.С. Попова
КУРМАШЕВУ Шамілю Джамашевичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві лабораторії Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова
СУКАЧУ Георгію Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Національного університету біоресурсів і
природокористування України
ВЕРБИЦЬКОМУ Володимиру Григоровичу - докторові технічних
наук, директорові державного підприємства "Науково-дослідний
інститут мікро приладів" науково-технологічного комплексу
"Інститут монокристалів" НАН України
ОСІНСЬКОМУ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук,
директорові центру оптоелектронних технологій державного
підприємства "Науково-дослідний інститут мікро приладів"
науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів"
НАН України
ГОДОВАНЮКУ Василю Миколайовичу - докторові технічних наук,
голові правління - головному конструкторові відкритого
акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Ритм"
РЮХТІНУ Вячеславу Васильовичу - кандидатові технічних наук,
першому заступникові голови правління відкритого акціонерного
товариства "Центральне конструкторське бюро "Ритм"
КАТКУ Віктору Борисовичу - кандидатові технічних наук,
директорові департаменту відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком";
- за наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного
виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового
покоління:
СТАДНІКУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук, першому
заступникові директора державного підприємства "Донецький
державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та
експериментальний інститут комплексної механізації шахт
"Дондіпровуглемаш"
КОСАРЕВУ Івану Васильовичу - першому заступникові директора
державного підприємства "Донецький державний науково-дослідний,
проектно-конструкторський та експериментальний інститут
комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
ВАССЕРМАНУ Ігорю Григоровичу - кандидатові технічних наук,
головному конструкторові проекту державного підприємства
"Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський
та експериментальний інститут комплексної механізації шахт
"Дондіпровуглемаш"
НЕПОМНЯЩЕМУ Олександру Лазаревичу - головному конструкторові
проекту державного підприємства "Донецький державний
науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний
інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
ВАРШАВСЬКОМУ Юлію Іогановичу - заступникові завідувача
відділу державного підприємства "Донецький державний
науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний
інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
АНТИПОВУ Ігорю Владиславовичу - докторові технічних наук,
завідувачеві відділу Інституту фізики гірничих процесів
НАН України
ТКАЧОВУ Віктору Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національного гірничого університету
МОРОЗЕНКУ Євгенію Вадимовичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Дніпропетровський агрегатний завод"
ПАВЛЕНКУ Сергію Віталійовичу - генеральному директорові
закритого акціонерного товариства "Науково-виробнича компанія
"Гірничі машини";
- за роботу "Комплексна енергозберігаюча технологія
виробництва високоякісного металургійного коксу на
ВАТ "Алчевськкокс":
РУДИЦІ Віктору Івановичу - кандидатові економічних наук,
директорові Державного інституту по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості
ЗІНГЕРМАНУ Юрію Юхимовичу - головному інженерові - першому
заступникові директора Державного інституту по проектуванню
підприємств коксохімічної промисловості
КОВАЛЬОВУ Євгену Тихоновичу - докторові технічних наук,
директорові Українського державного науково-дослідного
вуглехімічного інституту
КУЗНІЧЕНКУ Вячеславу Михайловичу - кандидатові технічних
наук, провідному науковому співробітникові Українського державного
науково-дослідного вуглехімічного інституту
КРИВОНОСУ Валерію Васильовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Алчевський коксохімічний завод"
СОЛОВЙОВУ Михайлу Олексійовичу - начальникові відділу
відкритого акціонерного товариства "Алчевський коксохімічний
завод"
ЧУБУ Володимиру Євгеновичу - Алчевському міському голові
ТАРУТІ Олександру Олексійовичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельне
підприємство "Азовінтекс"
ПАНАСЕНКУ Олександру Андрійовичу - директорові з будівництва
товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельне
підприємство "Азовінтекс"
БУДЯКУ Сергію Васильовичу - виконавчому директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Зовнішньоекономічне
підприємство "Азовімпекс";
- за цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів
суперсиметрії і супергравітації та їх застосування до побудови
єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок":
ЖЕЛТУХІНУ Олександру Олександровичу - докторові
фізикоматематичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
НАН України
СОРОЦІ Вячеславу Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
НАН України
НУРМАГАМБЕТОВУ Олексію Юрійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН
України
БАНДОСУ Ігорю Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної
фізики імені О.І. Ахієзера Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
ГЕРШУНУ Віктору Дмитровичу - старшому науковому
співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
АКУЛОВУ Володимиру Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, ад'юнктпрофесорові Міського університету, м. Нью-Йорк, США
СОРОКІНУ Дмитру Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Падуанської секції
Національного інституту ядерної фізики, м. Падуя, Італійська
Республіка
ТКАЧУ Володимиру Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, пенсіонерові
ВОЛКОВУ Дмитру Васильовичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно)
ПАШНЕВУ Анатолію Іллічу - докторові фізико-математичних наук
(посмертно);
- за створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за
програмою "Морський старт":
ДЕГТЯРЬОВУ Олександру Вікторовичу - кандидатові економічних
наук, першому заступникові генерального конструктора -
генерального директора державного підприємства "Конструкторське
бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"
ШРАМОВУ Євгенію Сергійовичу - провідному спеціалістові
державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля"
ГУСЄВУ Вячеславу Васильовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові сектору державного підприємства "Конструкторське бюро
"Південне" імені М.К. Янгеля"
КАПІНУСУ Анатолію Даниловичу - провідному конструкторові
комплексу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне"
імені М.К. Янгеля"
ПОТАПОВУ Юрію Федоровичу - начальникові сектору державного
підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"
ТКАЧЕНКУ Віктору Дмитровичу - провідному науковому
співробітникові державного підприємства "Конструкторське бюро
"Південне" імені М.К. Янгеля"
ВОЙТУ Сергію Миколайовичу - кандидатові економічних наук,
першому заступникові генерального директора державного
підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
ТУРОВУ Валентину Олексійовичу - головному технологові -
заступникові головного інженера державного підприємства "Виробниче
об'єднання "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
ДЕНІСОВУ Віктору Івановичу - начальникові цеху державного
підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
КУЗНЄЦОВУ Едуарду Івановичу - заступникові генерального
директора Національного космічного агентства України;
- за роботу "Системи прогнозованого активного управління
проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в
сферах освіти, науки і виробництва":
АЛИМОВУ Олександру Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, радникові при дирекції Ради по вивченню
продуктивних сил України НАН України
РИБАКУ Сергію Олександровичу - кандидатові економічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту світової економіки
і міжнародних відносин НАН України
БУШУЄВУ Сергію Дмитровичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Київського національного університету
будівництва і архітектури
БУШУЄВІЙ Наталії Сергіївні - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
ТЕСЛІ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
ЯРОШЕНКУ Юрію Федоровичу - кандидатові економічних наук,
доцентові Київського національного університету будівництва і
архітектури
КОНОНЕНКУ Ігорю Володимировичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
БИКОВУ Валерію Юхимовичу - докторові технічних наук,
директорові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
Академії педагогічних наук України;
- за цикл наукових праць "Глікополімери бактерій:
закономірності структурної організації макромолекул,
функціонально-біологічна активність і аспекти практичного
використання":
ВАРБАНЕЦЬ Людмилі Дмитрівні - докторові біологічних наук,
завідувачеві відділу Інституту мікробіології і вірусології імені
Д.К. Заболотного НАН України
ЯКОВЛЕВІЙ Людмилі Михайлівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
ПИРОГ Тетяні Павлівні - докторові біологічних наук,
завідувачеві кафедри Національного університету харчових
технологій
КНІРЕЛЮ Юрію Олександровичу - докторові хімічних наук,
завідувачеві лабораторії Інституту органічної хімії імені
М.Д. Зелінського Російської академії наук, м. Москва, Російська
Федерація
ЗАХАРОВІЙ Ірині Яківні - докторові біологічних наук,
пенсіонерці
ЗДОРОВЕНКО Галині Михайлівні - докторові біологічних наук,
пенсіонерці
ГРІНБЕРГ Тамарі Олександрівні - кандидатові біологічних наук,
пенсіонерці;
- за розробку та впровадження нових методів діагностики і
хірургічного лікування захворювань підшлункової залози:
УСЕНКУ Олександру Юрійовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О. Шалімова
ТОДУРОВУ Івану Михайловичу - докторові медичних наук,
завідувачеві відділу Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О. Шалімова
ЧОРНОМУ Володимиру Володимировичу - кандидатові медичних
наук, заступникові директора Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О. Шалімова
БОНДАРЮ Григорію Васильовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Донецького національного медичного
університету імені М. Горького
КОНДРАТЕНКУ Петру Геннадійовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Донецького національного медичного
університету імені М. Горького
БОЛДІЖАРУ Олександру Олександровичу - докторові медичних
наук, деканові Ужгородського національного університету
ДРОНОВУ Олексію Івановичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
ЗАПОРОЖЧЕНКУ Борису Сергійовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Одеського державного медичного університету
КРИВОРУЧКУ Ігорю Андрійовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Харківського національного медичного
університету
ЯРЕШКУ Володимиру Григоровичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Запорізької медичної академії післядипломної
освіти;
- за розробку та впровадження системи методів діагностики,
профілактики і лікування хвороб нирок:
ПИРОГУ Любомиру Антоновичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачеві кафедри
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика
КОЛЕСНИКУ Миколі Олексійовичу - докторові медичних наук,
директорові державної установи "Інститут нефрології Академії
медичних наук України"
БАГДАСАРОВІЙ Інгреті Вартанівні - докторові медичних наук,
завідувачеві відділу державної установи "Інститут нефрології
Академії медичних наук України"
МАЙДАННИКУ Віталію Григоровичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
НИКУЛІ Тарасу Денисовичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
ДЯДИКУ Олександру Івановичу - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Донецького національного медичного
університету імені М. Горького
СЕМИДОЦЬКІЙ Жанні Дмитрівні - докторові медичних наук,
завідувачеві кафедри Харківського національного медичного
університету;
- за роботу "Національний атлас України (методологія і
практика розробки)":
ПАЛІЄНКО Валентині Петрівні - докторові географічних наук,
заступникові директора Інституту географії НАН України
КОЗАЧЕНКО Тамарі Іванівні - докторові географічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту географії
НАН України
РАЗОВУ Володимиру Павловичу - кандидатові географічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту географії НАН України
ЧАБАНЮКУ Віктору Савовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту географії
НАН України
БОЧКОВСЬКІЙ Аллі Іллівні - старшому науковому співробітникові
Інституту географії НАН України
СОССІ Ростиславу Івановичу - докторові географічних наук,
директорові державного науково-виробничого підприємства
"Картографія"
РУДЕНКО Ірині Станіславівні - головному редакторові -
заступникові директора державного науково-виробничого підприємства
"Картографія"
ВЕКЛИЧ Лесі Максимівні - завідувачеві редакції державного
науково-виробничого підприємства "Картографія";
- за роботу "Нафтогазоперспективні об'єкти України (наукові і
практичні основи пошуків родовищ)":
ПАВЛЮКУ Мирославу Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту геології
і геохімії горючих копалин НАН України
ЄВДОЩУКУ Миколі Івановичу - докторові геологічних наук,
головному науковому співробітникові Відділення морської геологи та
осадочного рудоутворення НАН України
КРУПСЬКОМУ Богдану Любомировичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, директорові департаменту - члену
правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ГЛАДУНУ Василю Васильовичу - кандидатові геологічних наук,
начальникові управління Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
МАКСИМЧУКУ Петру Ярославовичу - кандидатові геологічних наук,
заступникові начальника управління Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України"
ЧЕПІЛЮ Петру Михайловичу - кандидатові геолого-мінералогічних
наук, начальникові відділу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
ДОВЖОК Тетяні Євгенівні - кандидатові геолого-мінералогічних
наук, завідувачеві центру дочірнього підприємства
"Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості"
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
МАЄВСЬКОМУ Борису Йосиповичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачеві кафедри
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу
ПОЛУХТОВИЧУ Богдану Мефодійовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Львівського відділення Українського державного
геолого-розвідувального інституту
ЦЬОСІ Олегу Григоровичу - головному геологові державного
геофізичного підприємства "Укргеофізика";
- за розробку системи епізоотологічного моніторингу,
імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в
Україні:
СТЕГНІЮ Борису Тимофійовичу - докторові ветеринарних наук,
директорові Національного наукового центру "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
ГЕРІЛОВИЧУ Антону Павловичу - кандидатові ветеринарних наук,
завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
МУЗИЦІ Денису Васильовичу - кандидатові ветеринарних наук,
завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
СТЕГНІЙ Марині Юріївні - кандидатові біологічних наук,
завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
РУЛІ Олександру Миколайовичу - кандидатові ветеринарних наук,
провідному науковому співробітникові Національного наукового
центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
ГОЛОВКУ Анатолію Миколайовичу - докторові ветеринарних наук,
віце-президентові Української академії аграрних наук
МЕЛЬНИЧУКУ Сергію Дмитровичу - докторові біологічних наук,
директорові Української лабораторії якості і безпеки продукції
агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів
і природокористування України
СПИРИДОНОВУ Владиславу Геннадійовичу - кандидатові
біологічних наук, завідувачеві відділу Української лабораторії
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України
МАРТИНЕНКУ Дмитру Леонідовичу - кандидатові біологічних наук,
докторантові Національного університету біоресурсів і
природокористування України
ЛІСОВЕНКУ Василю Трохимовичу - генеральному директорові
Української виробничо-комерційної корпорації по зооветпостачанню
"Укрзооветпромпостач"
- за цикл наукових праць "Розробка нових математичних
моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач
оптимізації, обробки та захисту інформації":
ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
ЛЯШКУ Сергію Івановичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачеві кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
ГУЛЯНИЦЬКОМУ Леоніду Федоровичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ДОНЦЮ Георгію Панасовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
КНОПОВУ Павлу Соломоновичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ЛЕВИТСЬКІЙ Аліні Олександрівні - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ЛИТВИНУ Олегу Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачеві кафедри Української інженерно-педагогічної
академії
ПАВЛОВУ Олександру Анатолійовичу - докторові технічних наук,
деканові факультету Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ЄМЦЮ Олегу Олексійовичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачеві кафедри Полтавського університету споживчої
кооперації України;
- за комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних
двигунів у трьох книгах:
Газотурбінні двигуни літальних апаратів. - К.: Вища школа,
2000. - 319 с.; Теорія теплових двигунів. - К: Вища школа, 2001. - 382 с.;
Теорія авіаційних газотурбінних двигунів. - К.: Книжкове
видавництво НАУ, 2005.-500 с.:
ТЕРЕЩЕНКУ Юрію Матвійовичу - докторові технічних наук,
професорові Національного авіаційного університету
ДМИТРІЄВУ Сергію Олексійовичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету
ПАНІНУ Владиславу Вадимовичу - докторові технічних наук,
професорові Національного авіаційного університету
ВОЛЯНСЬКІЙ Ларисі Георгіївні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного авіаційного університету
БОЙКО Людмилі Георгіївні - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету
імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- за комплекс підручників "Інформатика" у семи книгах:
Основи системного аналізу. - К.: Видавнича група ВНV, 2006. -
544 с.;
Основи програмування. - К.: Видавнича група ВНV, 2005. -
384 с.;
Дискретна математика. - К.: Видавнича група ВНV, 2006. -
368 с.;
Чисельні методи в інформатиці. - К.: Видавнича група ВНV,
2006. - 480 с.;
Організація баз даних та знань. - К.: Видавнича група ВНV,
2006. - 384 с.;
Моделювання систем. - К.: Видавнича група ВНV, 2005. -
352 с.;
Операційні системи. - К.: Видавнича група ВНV, 2005. -576 с.:
ПАНКРАТОВІЙ Наталії Дмитрівні - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
ТОМАШЕВСЬКОМУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних
наук, професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
КОВАЛЮК Тетяні Володимирівні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
ШЕХОВЦОВУ Володимиру Анатолійовичу - кандидатові технічних
наук, докторантові Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
ФЕЛЬДМАНУ Леву Петровичу - докторові технічних наук,
професорові Донецького національного технічного університету
ДМИТРІЄВІЙ Ользі Анатоліївні - кандидатові технічних наук,
доцентові Донецького національного технічного університету
ПАСІЧНИКУ Володимиру Володимировичу - докторові технічних
наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська
політехніка"
НІКОЛЬСЬКОМУ Юрію Володимировичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Національного університету
"Львівська політехніка"
ЩЕРБИНІ Юрію Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові Львівського національного університету імені
І. Франка
РЕЗНІЧЕНКУ Валерію Анатолійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту програмних систем НАН України.
2. Установити на 2009 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто сімдесят тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2009 року
N 979/2009вгору