Документ 976-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.10.2018, підстава - 765-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. № 976
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 765 від 19.09.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 379 від 27.05.2015
№ 949 від 06.12.2017
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. № 976

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

{Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, є:

види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

2) виконують топографо-геодезичні роботи на об’єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, - атомної енергетики; видобування нафти і природного газу; вугільної, гірничодобувної промисловості; будівництва гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем; будівництва аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів;

3) виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які за останній рік виконували хоча б один з таких видів топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення для забезпечення:

1) кадастрової діяльності:

створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення;

створення і оновлення картографічної основи державних кадастрів (земельного, водного, лісового, містобудівного кадастрів, кадастру родовищ і проявів корисних копалин, кадастру природних лікувальних ресурсів, кадастрів тваринного і рослинного світу);

створення місцевих систем координат;

2) містобудівної діяльності:

створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території;

проектування, будівництва і реконструкції об’єктів IV і V категорій складності;

створення інженерної та транспортної інфраструктури.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи, але не віднесені до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюються з такою періодичністю:

для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 949 від 06.12.2017}

для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, - не частіше одного разу на три роки;

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 949 від 06.12.2017}

для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, - не частіше одного разу на п’ять років.

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 949 від 06.12.2017}

7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

8. У разі коли суб’єкта господарювання віднесено одночасно до двох або більше ступенів ризику з тих, до яких він може бути віднесений, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.вгору