Документ 974-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо регулювання діяльності в аграрному
секторі економіки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 46, ст.365 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
розробити Положення про систему персоніфікованого обліку
надходження коштів фіксованого сільськогосподарського податку на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в рахунок
застрахованих осіб - працівників сільськогосподарських
підприємств, які є платниками фіксованого сільськогосподарського
податку.
3. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати під час
підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України
компенсацію коштів Пенсійному фонду України на виплату пенсій
сільським пенсіонерам - колишнім працівникам сільськогосподарських
підприємств.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 974-IVвгору