Документ 973-V, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань
перевірки ефективності функціонування
спеціальних економічних зон та територій
пріоритетного розвитку в Україні
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.354 }

Заслухавши інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань перевірки ефективності функціонування
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в
Україні, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки ефективності функціонування спеціальних
економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні
взяти до відома.
2. Продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань перевірки ефективності функціонування
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в
Україні до 31 жовтня 2007 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 квітня 2007 року
N 973-Vвгору