Документ 956-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2016, підстава - 1097-2015-п


     Список використаних джерел: 
перелік нормативно-правових актів, нормативних документів,
науково-технічних та довідкових видань, що використовувалися для
складання декларації безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної
небезпеки.
6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня
ризику виникнення аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної
небезпеки).
Декларацію безпеки склав ________ ________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ 200 ___ р.вгору