Документ 956-XIV, поточна редакція — Прийняття від 15.07.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію голови Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по розслідуванню обставин
відкриття за кордоном валютних рахунків, використання
та приховування на них валютної виручки посадовими
особами - громадянами України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 42-43, ст.381 )

Заслухавши інформацію голови Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по розслідуванню обставин відкриття за
кордоном валютних рахунків, використання та приховування на них
валютної виручки посадовими особами - громадянами України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Голови Тимчасової слідчої комісії
Омельченка Г.О. взяти до відома.
2. Генеральній прокуратурі України до 16 серпня 1999 року
проінформувати Верховну Раду України про результати розслідування
фактів, викладених в інформації.
3. Інформацію голови Тимчасової слідчої комісії
Омельченка Г.О. опублікувати в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 956-XIVвгору