Документ 950_004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1997

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних
ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф між Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Організацією Північноатлантичного договору

Дата підписання: 16.12.1997 Дата набрання чинності для України: 16.12.1997

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
в особі Його Високоповажності Валерія Кальченка, Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, та Організація
Північноатлантичного договору (НАТО), в особі Його
Високоповажності Хав'єра Солани, Генерального Секретаря НАТО, які
надалі іменуються Сторонами,
Визнаючи зобов'язання, відображені в Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору ( 994_002 ), і надалі розширювати та зміцнювати обопільне
співробітництво між Україною та НАТО, і зокрема, розвивати і
зміцнювати співробітництво та консультації в галузі планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності до
катастроф; Прагнучи поглибити та розширити практичне співробітництво в
рамках Ради Євроатлантичного Партнерства (РЄАП) задля поліпшення
національних механізмів готовності до катастроф та розвивати, в
довгостроковому плані, взаємосумісність національних структур з
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру під
цивільним та демократичним контролем, щоб створити умови для
проведення спільних операцій у галузі виявлення, запобігання,
управління та ліквідації наслідків катастроф; Ґрунтуючись на інтересі України та її участі у заходах з НАТО
в плануванні при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру,
шляхом партнерства заради миру, як це вказано в індивідуальній
програмі партнерства України; Підкреслюючи важливість співробітництва в плануванні при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, включаючи
взаємодопомогу та спільні навчання, як засіб підсилення
регіональної самодостатності щодо управління кризами цивільного
характеру; Визначаючи роль Організації Об'єднаних Націй в координації
міжнародних операцій з надання допомоги при катастрофах та
підтримуючи Резолюцію Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй 46/182
"Зміцнення координації гуманітарної допомоги надзвичайного
характеру Об'єднаними Націями", а також Проект Організації
Об'єднаних Націй "Про використання військових та цивільних
оборонних засобів у наданні допомоги при катастрофах" (UN projekt
DPR 213/3 MCDA); Враховуючи рекомендації країнам та Головному комітету з
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру і
підпорядкованим йому плануючим бюро та комітетам, як зазначено в
"Настановах міністрів щодо діяльності у галузі планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру на 1997 - 1998 роки"
(NACC/PFP(C)D(96)1), спрямованих на покращання можливостей захисту
сучасних суспільств від наслідків надзвичайних ситуацій, Беручи до уваги принципи і домовленості "Політики НАТО щодо
співробітництва задля підтримки на випадок катастроф у мирний час"
(NACC/PFP(C)D (95)2); та роль Комітету НАТО з цивільного захисту
як центрального органу для всіх країн НАТО та партнерів щодо
планування до катастроф та аналізу після них, домовились про таке:
I. Мета, цілі і принципи
1.1. Відповідно до особливого партнерства, про яке домовлено
між Україною і НАТО на Мадридському саміті, Сторони працюватимуть
разом у галузі планування при надзвичайних ситуаціях цивільного
характеру і готовності до катастроф. 1.2. Співробітництво між Сторонами розвиватиметься з
урахуванням існуючої політики та домовленостей про планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, схвалених
Північноатлантичною Радою та Радою Євроатлантичного партнерства, і
не дублюватимуть та не суперечитимуть їм. 1.3. Керівним принципом буде те, що співробітництво буде
спрямоване на ті сфери, де практичне співробітництво є доцільним і
можливим, а також на спеціальну експертизу та ресурси, що
доповнюватимуть існуючі домовленості та слугуватимуть внеском до
особливого партнерства Україна - НАТО та розширеного
Євроатлантичного партнерства.
II. Сфери партнерства і співробітництва
З метою розширення та поглиблення можливостей у галузі
готовності до катастроф, співробітництво між Сторонами, зокрема,
буде зосереджено на наступних сферах взаємного інтересу: (a) Обмін інформацією, експертизою та досвідом, шляхом
семінарів, практикумів, пілотних проектів щодо оцінки ризику,
планування на випадок надзвичайних ситуацій, запобігання
катастрофам, аналізу після катастроф, а також готовності та
управління катастрофами взагалі;
(b) Планування на підтримку управління катастрофами,
включаючи удосконалення можливостей регіонального реагування та
взаємосумісності при ліквідації наслідків катастроф, зокрема,
гасіння великих пожеж на нафтових або газових свердловинах та
трубопроводах;
(c) Враховуючи можливості України у галузі транспортної
авіації, розглядати плани з транспортної підтримки при управлінні
катастрофами, з особливою увагою на підсилення домовленостей щодо
аеромедичної евакуації, з подальшим розглядом загальної концепції
та принципів, дійсних для Альянсу та країн-партнерів (наприклад,
взаємосумісність обладнання, особистого складу та підготовки);
(d) Ґрунтуючись на винесених уроках Чорнобильської
катастрофи, проводити дослідження, націлені на поглиблення, шляхом
міжнародного співробітництва, загальних можливостей реагування на
ядерні аварії.
Ці спільні заходи, основані на всебічному та систематичному
аналізі Чорнобильської катастрофи, будуть здійснені у
співробітництві з відповідними технічними комітетами,
підпорядкованими Головному комітету з планування при надзвичайних
ситуаціях цивільного характеру, передусім Комітетом з цивільного
захисту, Спільним медичним комітетом, Комітетом з планування
продуктів харчування та сільського господарства та Комітетом з
планування цивільної авіації. З огляду на надзвичайні ситуації, які виникають в результаті
радіоактивних викидів, і враховуючи роль МАГАТЕ та потребу
уникнення дублювання, Україна і НАТО співпрацюватимуть в рамках
Групи експертів НАТО з систем попередження та виявлення; (e) Планування задля готовності до наслідків техногенних
надзвичайних ситуацій, таких як Чорнобильська катастрофа, в
сільському господарстві, водопостачанні та інших життєво важливих
ресурсах;
(f) Планування для розвитку та поглиблення взаємосумісності у
процедурах та оснащенні пошуку і порятунку, зокрема для пошуку та
порятунку у населених пунктах;
(g) Планування для розвитку системи електронного
картографування природних небезпек для моделювання оцінки ризику і
зменшення небезпеки;
(h) Планування цивільно-військової співпраці, включаючи
військову підтримку операцій при надзвичайних ситуаціях цивільного
характеру у вищезгаданих сферах, як доцільно, а також для обміну
інформацією і дослідженнями щодо запобігання серйозним техногенним
аваріям, включаючи ядерні, беручи до уваги заходи в рамках
Частково Відкритої угоди Ради Європи і Європейського Центру
техногенної безпеки (TESEC);
(i) Та інші подібні заходи, що можуть бути взаємно погоджені. Співпраця у вищезгаданих сферах грунтуватиметься на принципах
рівності, взаємності і взаємної вигоди та матиме на меті вирішення
спільних проблем та вдосконалення можливостей готовності до
надзвичайних ситуацій. Сторони погоджуються, що позитивний результат їхньої
співпраці буде спільною основою для всіх країн РЄАП.
III. Імплементація: структура і процедура
Спільна Група Україна - НАТО буде створена під егідою Комісії
Україна-НАТО для планування, нагляду та координації спільних
заходів, передбачених у цьому Меморандумі про взаєморозуміння.
Спільна Група засідатиме щорічно, чергуючи свої зустрічі в
штаб-квартирах у Києві і НАТО. Визнаючи важливість своєчасного і надійного зв'язку, Сторони
погоджуються мати відповідні "контактні особи". З цією метою
Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи може призначити,
у відповідності із встановленими процедурами, представника у
складі Місії України при НАТО і покриє усі пов'язані з цим
витрати.
IV. Фінансові та ресурсні аспекти
Меморандум про взаєморозуміння не накладатиме жодних
фінансових зобов'язань на жодну із Сторін. Україна і НАТО кожна
будуть відповідальні за власні відповідні адміністративні кошти,
необхідні для підтримки імплементації Меморандуму про
взаєморозуміння. В той час, як основним принципом буде
використання коштів у тій сфері, куди вони були вкладені, НАТО, в
рамках фінансової політики НАТО "ПЗМ", в кожному окремому випадку
розглядатиме можливість фінансової підтримки з метою сприяння
якомога повнішій участі України в роботі Головного Комітету з
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та
підпорядкованих йому плануючих бюро та комітетів відповідно до
спільних заходів, описаних у Розділі II цього Меморандуму про
взаєморозуміння.
V. Домовленість про координацію
З метою координації дій в імплементації цього Меморандуму про
взаєморозуміння кожна Сторона призначить власного Виконавчого
Агента. Виконавчими Агентами будуть Начальник Управління
міжнародних відносин, що представляє Міністерство України з
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, і Директор з Планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, що представляє НАТО.
Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з моменту
підписання.
На засвідчення чого Міністр України з надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи і Генеральний Секретар Організації Північноатлантичного
договору підписали цю угоду в рамках Євроатлантичного партнерства.
Вчинено у двох примірниках в Брюсселі 16 грудня 1997 року,
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти мають
рівнозначну силу.
За Міністерство України За Організацію
з надзвичайних ситуацій Північноатлантичного
і у справах захисту договору
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
16.12.1997
(підпис) (підпис)
Валерій Кальченко Хав'єр Соланавгору