Документ 949-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2010 р. N 949
Київ
Деякі питання фінансування
у 2010 році інвестиційних проектів
у реальному секторі економіки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ):
1) здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених
Міністерству фінансів у межах загального фонду державного бюджету,
у сумі 250000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків
споживання за програмою 3511340 (у тому числі по Донецькій
області - 150000 тис. гривень, по Київській області - 50000 тис.,
по м. Києву - 50000 тис. гривень) і збільшення обсягу видатків
розвитку за програмою 3511090;
2) передати бюджетні призначення, передбачені Міністерству
фінансів у межах загального фонду державного бюджету за програмою
3511090, у сумі 250000 тис. гривень Державному агентству з
інвестицій та розвитку для державної підтримки реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі
економіки.
Міністерству фінансів забезпечити у разі потреби відкриття
нової бюджетної програми та внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету.
2. Установити, що кошти, зазначені у підпункті 2 пункту 1
цієї постанови, використовуються відповідно до Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних
проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через
механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 476 ( 476-2010-п )
"Деякі питання надання державної підтримки для реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі
економіки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 46, ст. 1505).
3. Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) здійснити
перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 250000 тис.
гривень шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим
пунктом 5 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і збільшення обсягу
видатків за напрямом, передбаченим пунктом 1 частини першої
статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ).
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
23 червня 2010 р. N 496 ( 496-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів,
загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому
комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 48, ст. 1570, N 57, ст. 1966, N 75, ст. 2667)
та від 4 жовтня 2010 р. N 900 ( 900-2010-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на часткове відшкодування сільськогосподарським
товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 75, ст. 2666) зміни, що додаються.
5. Виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду за напрямом, передбаченим пунктом 1 частини
першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ), на безповоротній основі 350000 тис. гривень
для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів.
Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету, визначивши джерелом покриття зазначених витрат
надходження від цільового розміщення державних цінних паперів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2010 р. N 949
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 496 ( 496-2010-п )
та від 4 жовтня 2010 р. N 900 ( 900-2010-п )

1. У пункті 3 Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 496 ( 496-2010-п ):
в абзаці першому цифри "1313070" замінити цифрами "1563070";
абзац другий підпункту 2 викласти у такій редакції:
"часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів - 350000 тис. гривень;".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 884
( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }вгору