Документ 946-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Факультативного протоколу
до Конвенції про ліквідацію усіх форм
дискримінації щодо жінок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.345 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Факультативний протокол до Конвенції про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок ( 995_794 ),
підписаний від імені України 7 вересня 2000 року у м. Нью-Йорку
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 946-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору