Документ 927/2000, поточна редакція — Редакція від 07.08.2001, підстава - 607/2001

Указ
Президента України


{Позначку "Опублікуванню не підлягає"
знято Указом Президента України
№ 293/2015 від 28.05.2015}

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 травня 2000 року "Про Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року"

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 607/2001 від 07.08.2001}

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 травня 2000 року "Про Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

1. Затвердити Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

Розпочати виконання Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (далі - Державна програма) з 1 січня 2001 року.

Передбачити, що чисельність Збройних Сил України має досягти за станом на 31 грудня 2000 року - 400 тис. чоловік; 31 грудня 2005 року - 375 тис. чоловік.

Стан реалізації Державної програми щорічно обговорювати на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

2. Кабінету Міністрів України:

а) забезпечити розроблення і подання до 1 липня 2001 року проектів Концепції (основ політики) національної безпеки України та Воєнної доктрини України (у новій редакції);

б) опрацювати у тримісячний строк питання щодо можливості та доцільності покладення на Військово-Морські Сили завдань із забезпечення недоторканності державного кордону України на морі та охорони її виключної (морської) економічної зони, а також передачі до їх складу з'єднань та частин морських сил Прикордонних військ України з урахуванням досвіду у цій справі держав Європейського Союзу, міжнародно-правових, законодавчих, військових, матеріально-технічних та інших аспектів і подати відповідні пропозиції Раді національної безпеки і оборони України;

в) забезпечити внесення до 1 жовтня 2000 року на розгляд Верховної Ради України проектів законодавчих актів, необхідних для реалізації Державної програми;

г) завершити розроблення та подати до кінця 2000 року проект Закону України "Про морську політику України" з метою забезпечення інтересів держави в Азово-Чорноморському басейні, створення правових засад для розвитку Військово-Морських Сил та реалізації Національної програми розвитку суднобудування і Національної програми воєнного кораблебудування;

д) забезпечити, починаючи з 2001 року, цільове фінансування з Державного бюджету України виконання Державної програми у визначених нею обсягах;

е) провести у 2005 році навчання з практичним опрацюванням основних питань переведення економіки держави з мирного на воєнний стан;

{Пункт "е" статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 607/2001 від 07.08.2001}

є) забезпечити виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців на 2000-2006 роки та Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

3. Міністерству оборони України:

а) внести у місячний строк пропозиції Президентові України щодо чисельності Збройних Сил України на 2000-2005 роки;

б) підготувати та опублікувати у третьому кварталі 2000 року відкритий варіант Державної програми для широкого ознайомлення громадськості з концепцією та шляхами реформування Збройних Сил України;

в) доопрацювати у тримісячний строк разом з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державним комітетом промислової політики України і Національною академією наук України проекти Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2005 року та Програми підготовки виробничих потужностей для виробництва озброєння і військової техніки та подати їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;

г) уточнити та подати в четвертому кварталі 2000 року на затвердження Стратегічне рішення щодо застосування Збройних Сил України;

д) доопрацювати та подати у тримісячний строк після прийняття в новій редакції Законів України "Про оборону України" та "Про Збройні Сили України" на затвердження проекти положень про Міністерство оборони України і Генеральний штаб Збройних Сил України, забезпечивши при цьому дальший розподіл воєнно-політичних, адміністративних та оперативних функцій цих органів, підвищення ролі Генерального штабу як головного органу з планування оборони держави і оперативного управління Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями;

е) уточнити до кінця 2000 року програми розвитку видів Збройних Сил України та родів військ (спеціальних військ);

є) подати у другому кварталі 2001 року Кабінету Міністрів України розрахункові потреби Збройних Сил України на особливий період для уточнення Мобілізаційного плану України;

ж) подавати щорічно Раді національної безпеки і оборони України пропозиції щодо уточнення заходів Державної програми.

4. Контроль за виконанням Державної програми та цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
28 липня 2000 року
№ 927/2000
вгору