Документ 910-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з розслідування обставин
організації підготовки та видання посадовими особами
Служби безпеки України незаконних наказів щодо
прослуховування телефонних розмов та стеження
за народними депутатами України, суддями
Конституційного Суду України, суддями
судів загальної юрисдикції і членами
Центральної виборчої комісії
та виконання цих наказів
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.345 }

З метою з'ясування обставин організації підготовки та
проведення незаконних оперативних заходів (прослуховування
телефонних розмов, стеження тощо) щодо народних депутатів України
та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної
юрисдикції, а також стосовно членів Центральної виборчої комісії,
відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті
82 Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
розслідування обставин організації підготовки та видання
посадовими особами Служби безпеки України незаконних наказів щодо
прослуховування телефонних розмов та стеження за народними
депутатами України, суддями Конституційного Суду України, суддями
судів загальної юрисдикції і членами Центральної виборчої комісії
та виконання цих наказів (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Доручити Тимчасовій слідчій комісії:
розслідувати факти, що містяться у зверненнях народних
депутатів України, суддів Конституційного Суду України, а також
суддів судів загальної юрисдикції та членів Центральної виборчої
комісії з приводу здійснення щодо них незаконних оперативних
заходів (прослуховування телефонних розмов, стеження тощо);
звернутися до Генеральної прокуратури України з приводу
надання правової оцінки проведенню незаконних оперативних заходів
щодо народних депутатів України, інших посадових та службових
осіб;
звернутися до правозахисних міжнародних та громадських
організацій з приводу незаконної діяльності посадових та службових
осіб Служби безпеки України.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить п'ятнадцять народних депутатів України виходячи із
забезпечення такого представництва в її складі: один представник
від тридцяти народних депутатів України, але не менш як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Самойленка Юрія Павловича, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Ткаченка
Олександра Миколайовича.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народних
депутатів України згідно з додатком.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії
покласти на апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
шість місяців з дня прийняття цієї Постанови.
8. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану
роботу заслухати не пізніше десяти днів (але в разі потреби -
раніше) з дня прийняття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 квітня 2007 року
N 910-V

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 9 квітня 2007 року N 910-V
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з розслідування обставин
організації підготовки та видання посадовими
особами Служби безпеки України незаконних наказів
щодо прослуховування телефонних розмов та стеження
за народними депутатами України, суддями
Конституційного Суду України, суддями
судів загальної юрисдикції і членами
Центральної виборчої комісії
та виконання цих наказів

Грицак - фракція Партії регіонів; Василь Миколайович
Демчишен - фракція Партії регіонів; Василь Васильович
Зубко - фракція Соціалістичної партії Юрій Григорович України;
Калашніков - фракція Партії регіонів; Олег Іванович
Оплачко - фракція Комуністичної партії Володимир Миколайович України;
Самофалов - фракція Партії регіонів; Геннадій Григорович
Скубашевський - фракція Партії регіонів; Станіслав Валеріанович
Толстенко - позафракційний. Володимир Леонідовичвгору