Документ 91/2010, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо державної
підтримки колишніх політичних в'язнів
і репресованих та їх громадських організацій

З метою сприяння реалізації колишніми політичними в'язнями і
репресованими своїх прав і свобод та з нагоди 20-ї річниці
діяльності Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і
репресованих п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
проаналізувати у тримісячний строк стан додержання
законодавства щодо реабілітації, державної підтримки колишніх
політичних в'язнів і репресованих та вжити додаткових заходів для
забезпечення безумовного його виконання;
забезпечити розроблення в установленому порядку проекту
загальнодержавної програми соціального захисту колишніх політичних
в'язнів і репресованих, членів їхніх сімей на 2010-2015 роки та
внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
відповідний законопроект;
опрацювати питання дальшого сприяння в установленому порядку
видавничій діяльності Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих, інших громадських організацій колишніх
політичних в'язнів і репресованих, зокрема щодо видання книжкової
серії "Україна XX століття. Енциклопедія боротьби і репресій".
2. Міністерству освіти і науки України, Українському
інституту національної пам'яті організувати проведення із
залученням активістів Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих, інших громадських організацій колишніх
політичних в'язнів і репресованих протягом 2010 року у навчальних
закладах тематичних заходів, зокрема конференцій, круглих столів,
семінарів, присвячених боротьбі українців за громадянську та
національну свободу.
3. Київській міській державній адміністрації невідкладно
опрацювати питання щодо забезпечення в установленому порядку
Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих
належним приміщенням.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вжити в установленому порядку заходів щодо підтримки статутної
діяльності Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і
репресованих, його місцевих осередків, інших громадських
організацій колишніх політичних в'язнів і репресованих.
5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
організувати тематичні цикли радіо- та телепередач, видання
відповідних інформаційних матеріалів, сприяти виступам у засобах
масової інформації колишніх політичних в'язнів і репресованих.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2010 року
N 91/2010вгору