Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Інформація від 01.08.2011900
Документ 900-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2011 р. N 900
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для розвитку тваринництва

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 282
( 282-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 786;
2011 р., N 11, ст. 486), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 900
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для розвитку тваринництва ( 282-2009-п )

1. У пункті 34:
1) в абзаці першому слова "та запліднених шляхом штучного
осіменіння спермопродукцією бугаїв-плідників або природного
парування з бугаями-плідниками, допущеними до використання згідно
з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м'ясних і м'ясних порід"
виключити;
2) абзац третій після слів "(крім реалізації іншим
сільськогосподарським підприємствам як нетелей)" доповнити словами
"та ветеринарних обмежень в разі придбання їх до досягнення
шестимісячного віку";
3) абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я закуплених у
фізичних осіб (населення) телиць надається у разі, коли закуплені
телиці ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку не
пізніше ніж в місячний строк з моменту їх придбання.".
2. В абзаці шостому пункту 36 слова "разом з копією довідки
про походження телиці, виданої продавцю ліцензованим районним,
міжрайонним або обласним підприємством з племінної справи
(селекційним центром) за формою згідно з додатком 22" виключити.
3. У тексті Порядку ( 282-2009-п ) слова "Міністерство
аграрної політики Автономної Республіки Крим" у всіх відмінках
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку.
4. У додатках до Порядку ( 282-2009-п ):
1) у додатках 3, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 27, 30 і 33 слова
"Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим" замінити
словами "Міністр аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим";
2) додатки 13 і 14 викласти в такій редакції:

"Додаток 13
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 900)
ВІДОМІСТЬ
на поголів'я корів м'ясного напряму
продуктивності у сільськогосподарських підприємств

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Поголів'я корів | Сума | |сільськогосподарського| | нарахованої | |підприємства (район), |---------------------------| спеціальної | |ідентифікаційний код, | на 1 січня | на яке | бюджетної | | номер поточного | 20___ р. |нараховується| дотації | |рахунка, найменування | | спеціальна | | | відділення банку | | бюджетна | | | | | дотація | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Племінні заводи | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Племінні репродуктори | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Інші | | | | |сільськогосподарські | | | | |підприємства | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | Усього | | | | ------------------------------------------------------------------

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації ___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління
промисловості та
агропромислового
розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації ___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"____" _______________ 20___ р.
М.П.
Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 900)
ІНФОРМАЦІЯ
про нарахування сум спеціальної бюджетної
дотації сільськогосподарським підприємствам за
поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності

---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Поголів'я корів | Сума |Примітка| |сільськогосподарського|------------------------|нарахованої| | | підприємства, |на 1 січня| на яке |спеціальної| | |ідентифікаційний код, | 20___ р. |нараховується| бюджетної | | | номер поточного | | спеціальна | дотації | | |рахунка, найменування | | бюджетна | | | | відділення банку | | дотація | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| |Племінні заводи | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| | Разом | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| |Племінні репродуктори | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| | Разом | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| |Інші | | | | | |сільськогосподарські | | | | | |підприємства | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| | Разом | | | | | |----------------------+----------+-------------+-----------+--------| | Усього | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник
Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник управління
промисловості та
агропромислового
розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"____" _______________ 20___ р.
М.П.";
3) у додатку 21 назву графи "Ідентифікаційний номер тварини"
викласти в такій редакції:
"Ідентифікаційний номер корови";
4) додаток 22 виключити.вгору