Документ 900-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.04.2009, підстава - v2195805-09

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань з'ясування обставин
щодо порушення Конституції України та законодавства України
Севастопольською міською державною адміністрацією
та Севастопольською міською радою, іншими органами
виконавчої влади з питань земельних відносин,
а також щодо службових зловживань та розкрадання
державних коштів при виконанні робіт
за Програмою соціально-економічного розвитку
м. Севастополя
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.373 )

{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду Автономної Республіки Крим
N 2а-2195/09/2/0170 ( v2195805-09 ) від 10.04.2009 }

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин щодо
порушення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законодавства
України Севастопольською міською державною адміністрацією та
Севастопольською міською радою, іншими органами виконавчої влади з
питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань та
розкрадання державних коштів при виконанні робіт за Програмою
соціально-економічного розвитку м. Севастополя ( 1017-2006-п ),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань з'ясування обставин щодо порушення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законодавства України Севастопольською
міською державною адміністрацією та Севастопольською міською
радою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних
відносин, а також щодо службових зловживань та розкрадання
державних коштів при виконанні робіт за Програмою
соціально-економічного розвитку м. Севастополя ( 1017-2006-п )
(далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома і направити його
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України для відповідного реагування.
2. Звернути увагу Президента України на невиконання вимоги
частини десятої статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ) у
зв'язку з рішенням десятої сесії Севастопольської міської ради
N 4374 від 27 травня 2008 року про висловлення недовіри голові
Севастопольської міської державної адміністрації більше ніж двома
третинами голосів від складу ради.
3. Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх
справ України дати правову оцінку діям керівництва і посадових
осіб Севастопольської міської державної адміністрації щодо фактів
розкрадання державних коштів, зловживання службовим становищем при
відчуженні земельних ділянок, укладанні угод про пайову участь у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста.
4. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо вдосконалення
законодавства України в частині гарантування прав місцевого
самоврядування при укладанні договорів оренди землі.
5. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до
завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
5 червня 2008 року N 327-VI ( 327-17 ) "Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування
обставин щодо порушення Конституції України та
законодавства України Севастопольською міською державною
адміністрацією та Севастопольською міською радою, іншими органами
виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо
службових зловживань та розкрадання державних коштів при виконанні
робіт за Програмою соціально-економічного розвитку м.
Севастополя", до 5 червня 2009 року, а також здійснити перевірку
фактів можливих службових зловживань посадовими особами
Севастопольської міської державної адміністрації при укладанні
угод про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
7. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 січня 2009 року
N 900-VIвгору