Про створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996898
Документ 898-96-п, перша редакція — Прийняття від 02.08.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1996 р. N 898
Київ
Про створення Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Започаткувати роботи, пов'язані із створенням Єдиної
державної автоматизованої паспортної системи (далі - Система), яка
забезпечуватиме видачу громадянам паспортів, що оформлюватимуться
за єдиною технологією, та облік громадян за місцем проживання із
застосуванням комп'ютерної мережі на єдиних принципах їх
ідентифікації (із використанням особистих (ідентифікаційних)
номерів громадян, відцифрованого образу осіб і біометричної
ідентифікації) і взаємодії з базами даних інших інформаційних
систем (як вітчизняних, так і іноземних). Виходити з того, що Система входитиме складовою частиною до
Державного реєстру населення. Визначити замовником створення Системи Міністерство
внутрішніх справ, головним виконавцем робіт - Київське
підприємство обчислювальної техніки та інформатики Національного
агентства з питань інформатизації при Президентові України. Загальне керівництво роботами щодо створення Системи
покладається на Міжвідомчу комісію з координації проведення
паспортизації громадян, яка на підставі власної практики
затверджує концепцію, технічне завдання, технічний та робочий
проекти, план-графік створення Системи і відповідні кошториси
витрат. Для організації супроводження зазначених робіт утворити раду
координаторів у складі згідно з додатком. Взяти до відома, що створення Системи буде здійснюватися за
безпосередньою участю Національного агентства з питань
інформатизації при Президентові України.
2. Створення Системи здійснюється за рахунок коштів, які
надходять до державного бюджету від видачі паспортів та виконання
інших дій, передбачених пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7 ( 7-93 ) "Про державне
мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у".
3. Визнати такою, що втратила чинність з 1 серпня 1996 р.,
постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 56
( 56-95-п ) "Про плату за оформлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 91).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 39

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1996 р. N 898
СКЛАД
ради координаторів для організації супроводження
робіт, пов'язаних із створенням Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи
РЕКУН - заступник голови Олександр Володимирович Національного агентства з
питань інформатизації при
Президентові України (голова
ради)
СИЛКІН Сергій Федорович - заступник завідуючого
Відділом з питань
правоохоронних органів і
боротьби зі злочинністю,
завідуючий сектором апарату
Кабінету Міністрів України
(заступник голови ради)
БУДЬКО - директор Київського Микола Миколайович підприємства обчислювальної
техніки та інформатики
Національного агентства з
питань інформатизації при
Президентові України
ГРИЦЕНКО - заступник директора Інституту Володимир Ілліч кібернетики Національної
академії наук
ЛУГОВСЬКИЙ - начальник управління Віктор Володимирович Міністерства машинобудування,
військово-промислового
комплексу і конверсії
МОВА - генеральний директор Віктор Іванович Київського
науково-виробничого
об'єднання
"Електронмаш"
ХАТХОДУ - генеральний директор Махмуд Нурбійович Київського інженерного
підприємства "Поток"
ШЕВЧЕНКО - начальник управління Головної Сергій Семенович державної податкової
інспекції
ШЕПЕЛЬ - заступник начальника Володимир Миколайович головного управління МВС

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору