Про утворення державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 13.07.2004897
Документ 897-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.01.2012, підстава - 1355-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2004 р. N 897
Київ
Про утворення державного публічного акціонерного
товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 83 ( 83-2011-п ) від 09.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1149 ( 1149-2007-п ) від 19.09.2007
N 817 ( 817-2009-п ) від 05.08.2009
N 83 ( 83-2011-п ) від 09.02.2011
N 1355 ( 1355-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ У тексті Постанови слова "статутний фонд" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "статутний капітал" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 83
( 83-2011-п ) від 09.02.2011 }

З метою забезпечення ефективного розвитку будівництва Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити державне публічне акціонерне товариство
"Будівельна компанія "Укрбуд" у формі відкритого акціонерного
товариства (далі - Компанія). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 83
( 83-2011-п ) від 09.02.2011 }
2. Установити, що:
статутний капітал Компанії формується шляхом передачі майна
державних підприємств згідно з додатком 1 з подальшим їх
перетворенням у дочірні підприємства та частини майна Української
державної будівельної корпорації "Укрбуд";
100 відсотків акцій Компанії до прийняття рішення Кабінетом
Міністрів України про їх продаж залишаються у державній власності
і не можуть використовуватися для формування статутних капіталів
будь-яких суб'єктів господарювання та здійснення будь-яких дій,
наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної
власності;
повноваження з управління пакетом акцій Компанії, що належить
державі, здійснюються Українською державною будівельною
корпорацією "Укрбуд".
3. Затвердити склад наглядової ради Компанії згідно з
додатком 2.
4. Фонду державного майна забезпечити проведення в
установленому порядку оцінки вартості майна, що передається до
статутного капіталу Компанії, та визначити розмір її статутного
капіталу.
5. Українській державній будівельній корпорації "Укрбуд":
у десятиденний строк після визначення розміру статутного
капіталу Компанії внести в установленому порядку на затвердження
Кабінету Міністрів України Статут Компанії;
у тижневий строк після державної реєстрації Компанії
затвердити за погодженням з наглядовою радою персональний склад
правління і ревізійної комісії Компанії;
у місячний строк з дня завершення оцінки майна підприємств,
що передається до статутного капіталу Компанії, забезпечити
передачу Компанії майна, визначеного у пункті 2 цієї постанови.
6. Узяти до відома, що Компанію буде розміщено в м. Києві по
вул. М. Раскової, 23.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2004 р. N 897
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, майно яких передається до
статутного капіталу державного публічного акціонерного
товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"

Державне підприємство "Укрмонолітспецбуд" (м. Київ)
Державне підприємство "Територіальне будівельне об'єднання по
будівництву об'єктів соціальної сфери Харківської області
"Харківжитлобуд" (м. Харків)
Державне підприємство "Запоріжбуд" (м. Запоріжжя)
Державне підприємство "Трансмаш" (м. Калуш)
Державне підприємство "Виробничо-технічний вузол зв'язку"
(м. Київ)
Державне підприємство "Державний проектний інститут
"Львівський Промбудпроект" (м. Львів)
Державний проектний інститут "Київський Промбудпроект"
(м. Київ)
Державне підприємство "Проектно-вишукувальний та
конструкторсько-технологічний інститут "Одеський "Будпроект"
(м. Одеса)
Державний проектний інститут "Придніпровський Промбудпроект"
(м. Дніпропетровськ)
Державний проектний і науково-дослідний інститут промислового
будівництва "Донецький ПромбудНДІпроект" (м. Донецьк)
Державне підприємство "Дослідно-експериментальне виробництво
Донецького ПромбудНДІпроекту" (м. Донецьк)
Державне підприємство "Управління по експлуатації будівель і
споруд" (м. Київ)
Державне підприємство "Запорізький учбово-курсовий комбінат"
(м. Запоріжжя)
Державне підприємство "Навчально-курсовий комбінат "Одесбуд"
(м. Одеса)
Державне підприємство "Учбово-виробничий комбінат
"Кривбасбуд" (м. Кривий Ріг)
Державний учбовий центр професійного навчання населення
(м. Суми)
Державне підприємство "Дніпропетровський державний
учбово-виробничий комбінат "Моноліт" (м. Дніпропетровськ)
Мале державне підприємство готель "Затишок" (м. Київ)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 83
( 83-2011-п ) від 09.02.2011 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2004 р. N 897

СКЛАД
наглядової ради державного публічного акціонерного
товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"

ГУБЕНЬ - директор департаменту Мінрегіону Петро Іванович
ДУНАС - заступник Голови Держгірпромнагляду Степан Васильович
ІСЬКОВ - головний спеціаліст сектору з питань Володимир Леонідович житлової політики та будівельного
комплексу Управління реального сектору
економіки Департаменту фахової експертизи
Секретаріату Кабінету Міністрів України
КУЗЬКІН - директор департаменту Мінфіну Євген Юрійович
ЛІСОВИЙ - заступник начальника управління Віктор Петрович Фонду державного майна
МАКСИМОВ - директор департаменту Мінекономрозвитку
Олександр Анатолійович
МИКИТАСЬ - президент Української державної Максим Вікторович будівельної корпорації "Укрбуд"
{ Склад в редакції Постанови КМ N 1149 ( 1149-2007-п ) від
19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 817
( 817-2009-п ) від 05.08.2009; в редакції Постанови КМ N 1355
( 1355-2011-п ) від 28.12.2011 }
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 83
( 83-2011-п ) від 09.02.2011 }вгору