Документ 895/2010, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо визначення і реалізації проектів
із пріоритетних напрямів соціально-економічного
та культурного розвитку

З метою забезпечення ефективного використання інвестиційних
ресурсів держави, сприяння залученню інвесторів до
реалізації пріоритетних для держави проектів, прискоренню
відновлення економіки та переходу до її сталого зростання
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) опрацювати питання щодо сприяння держави реалізації в
Україні проектів із таких розглянутих і підтриманих Комітетом з
економічних реформ пріоритетних напрямів соціально-економічного та
культурного розвитку:
"Нова енергія" (проекти, що передбачають використання
альтернативних джерел енергії або диверсифікацію постачання
енергоносіїв в Україну);
"Нова якість життя" (проекти, спрямовані на розв'язання
проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов
для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного
обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я
довкілля);
"Нова інфраструктура" (проекти, спрямовані на підвищення
ефективності використання транзитного потенціалу України);
"Олімпійська надія - 2022" (проекти, спрямовані на підтримку
олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень);
2) розробити необхідні зміни до законодавства з метою
запровадження статусу національних проектам, що реалізуються за
зазначеними пріоритетними напрямами;
3) підготувати за участю Державного агентства України з
управління національними проектами, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій, громадських організацій та з урахуванням
напрацювань Комітету з економічних реформ і затвердити у
двомісячний строк переліки проектів із зазначених пріоритетних
напрямів (до десяти проектів з кожного напряму), забезпечити
розроблення необхідної документації та технікоекономічного
обґрунтування проектів, ужити заходів щодо залучення до їх
реалізації інвесторів;
4) передбачати під час розроблення проекту закону про
Державний бюджет України на наступні роки видатки на реалізацію
проектів із пріоритетних напрямів.
2. Прем'єр-міністрові України про хід виконання цього Указу
доповідати щомісячно.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 вересня 2010 року
N 895/2010вгору