Документ 881-2015-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 серпня 2015 р. № 881-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній службі, Державній пенітенціарній службі, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;

подання до 15 лютого 2016 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів для інформування до 1 травня 2016 р. Кабінету Міністрів України.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній службі, Державній пенітенціарній службі, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити подання до 1 листопада 2015 р. Міністерству соціальної політики пропозицій щодо виконання у 2016 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року для їх узагальнення та внесення до 30 грудня 2015 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Обласним, Київській міській держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. № 881-р

ПЛАН
заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування*

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

I. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

1. Забезпечення рівного доступу всіх жінок незалежно від місця проживання та соціального статусу до високоякісних медичних послуг, що надаються вагітним, створення умов для безпечних пологів

1) продовження роботи із забезпечення надання вітчизняними перинатальними центрами систематичної консультативної та методичної допомоги

Національна академія медичних наук (за згодою)
МОЗ

протягом року2) опрацювання питання щодо можливості відкриття нових та функціонування утворених перинатальних центрів

обласні,
Київська міська держадміністрації
2. Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) пілотне впровадження в медичну практику надання послуг раннього втручання з метою надання підтримки родинам, які виховують дітей з вадами розвитку, запобігання відмові батьків від дітей з психофізичними порушеннями та потраплянню їх в інтернатні заклади, а також інвалідизації дитячого населення

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

місцеві бюджети*


2) продовження роботи із створення та забезпечення функціонування мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до молоді”

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

-’-


3) проведення наукових досліджень з вивчення питань щодо впливу сімейного та шкільного середовища на розвиток та збереження здоров’я і життя школярів

Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-4) визначення негативних та інших факторів, що впливають на формування здоров’я школярів у навчальних закладах різного типу

Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року5) продовження роботи веб-сайту для підлітків та їх батьків

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
громадські організації (за згодою)

-’-6) розроблення системи профілактичних заходів з оптимізації навчальної діяльності академічно здібних дітей

Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-7) розроблення системи проведення автоматизованого соціально-гігієнічного моніторингу стану здоров’я учнів професійно-технічних навчальних закладів

Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року8) розроблення технології підтримки довгострокової мотивації до самоконтролю цукрового діабету I типу в дітей та підлітків

-’-

-’-9) проведення навчання самоконтролю цукрового діабету для дітей та їх батьків у школах самоконтролю, а також регулярних семінарів для лікарів, дітей та їх батьків на базі “Центру по навчанню самоконтролю цукрового діабету”

обласні,
Київська міська держадміністрації
Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-10) підготовка посібника з раціонального харчування для батьків дітей молодшого шкільного віку

Національна академія медичних наук (за згодою)
МОЗ

-’-11) впровадження в роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів здоров’я зберігаючих технологій “Навчання у русі” для профілактики порушень постави, зору, органів травлення та залучення батьків до формування здорового способу життя в родині

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ

протягом року12) сприяння підвищенню рівня обізнаності медичних працівників і батьків з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань дитячого віку, в тому числі з рідкісними (орфанними) захворюваннями, гемофілією, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом II типу та ожирінням, шляхом забезпечення організації виступів у засобах масової інформації, видання інформаційних буклетів і листівок тощо

обласні,
Київська міська держадміністрації
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-13) опрацювання питання щодо можливості створення кабінетів охорони зору дітей II рівня у Конотопській, Роменській центральних районних лікарнях, Сумській міській дитячій лікарні, Шосткинській дитячій лікарні для запобігання виникненню у дітей дошкільного та шкільного віку порушень зору

Сумська обласна держадміністрація

протягом року

місцеві бюджети*


3. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

1) продовження розроблення стандартів надання медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів на засадах доказової медицини і використання їх у процесі підвищення кваліфікації лікарів

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-2) продовження впровадження в регіонах інтегрованого ведення хвороб у дітей до п’ятирічного віку та інших вікових груп

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-

-’-


3) забезпечення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, гіпотиреоз та муковісцидоз

МОЗ

протягом року

державний бюджет

30000

4) забезпечення медикаментами та лікувальним харчуванням дітей з:

первинним (вродженим) імунодефіцитом

-’-

-’-

-’-

6000

муковісцидозом

-’-

-’-

-’-

8000

дитячим церебральним паралічем

-’-

-’-

-’-

7000

хронічним вірусним гепатитом В та С

-’-

-’-

-’-

8000

фенілкетонурією до трьох років

-’-

-’-

-’-

8347,7

хворобою Гоше

-’-

-’-

-’-

26000

гемофілією типу A або B чи хворобою Віллебранда

МОЗ

протягом року

державний бюджет

162292

нанізмом різного походження

-’-

-’-

-’-

30000

дитячим діалізом

-’-

-’-

-’-

35591

мукополісахаридозом

-’-

-’-

-’-

60000

розладами психіки та поведінки із спектра аутизму

-’-

-’-

-’-

5000

ювенільним ревматоїдним артритом

-’-

-’-

-’-

27700

для дітей, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

-’-

-’-

-’-

20000

5) забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із:

сколіозом

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

місцеві бюджети*


захворюваннями тазостегнових суглобів

-’-

-’-

-’-


гідроцефалією

-’-

-’-

-’-


незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування для заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем кохлеарної імплантації

Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

державний бюджет

2000

6) забезпечення медикаментами та витратними матеріалами дітей, хворих на бульозний епідермоліз

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

місцеві бюджети*


4. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) розроблення концептуальних засад розвитку соціальної педіатрії як міждисциплінарної галузі, завданням якої є оформлення життєвого простору дитини в суспільстві з урахуванням стану її здоров’я

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-2) впровадження у медичну практику системи катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких є ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань

МОЗ
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-3) щорічне оновлення списків дітей, хворих на хронічні захворювання, а також на такі рідкісні (орфанні) захворювання:
адрено-генітальний синдром
аутизм
бронхіальну астму тяжкого перебігу
гемофілію
гемофілію типів А та В або хворобу Віллебранда
дитячий церебральний параліч
гідроцефалію (у тому числі дітей, які потребують хірургічного лікування)
муковісцидоз
мукополісахаридоз;
нанізм різного походження (гіпофізарний нанізм; синдром Шерешевського-Тернера, синдром Рассела-Сільвера тощо)
онкогематологічні захворювання
первинний (вроджений) імунодефіцит
фенілкетонурію
хворобу Гоше
хронічний вірусний гепатит В та С
цукровий діабет
ювенільний ревматоїдний артрит
бульозний епідермоліз
легеневу гіпертензію

МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)
Національний інститут раку (за згодою)
державна установа “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії” (за згодою)
державна установа “Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ” (за згодою)
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року4) опрацювання питання щодо можливості продовження роботи із створення мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров’я II рівня для запобігання виникненню порушення зору в дітей дошкільного та шкільного віку

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


5) проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків та профілактичної роботи з учнями, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику виникнення алкогольних та наркотичних проблем

-’-

-’-

-’-


Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

5. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих жінок до послуг із запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини

впровадження в м. Києві послідовної допомоги дівчатам та жінкам, що опинилися у складних життєвих обставинах (у зв’язку з безпритульністю, ВІЛ-інфекцією, ризикованою поведінкою чи збройним конфліктом), на базі денного центру “Право на здоров’я”, спрямованої на профілактику інфікування ВІЛ, передачі ВІЛ від матері до дитини

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я” (за згодою)
Київський міський центр соціальних служб для дітей та молоді

протягом року6. Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД

проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби із СНІДом (1 грудня) виховних годин і заходів, спрямованих на підвищення обізнаності щодо ВІЛ/СНІДу

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

IV квартал

місцеві бюджети*


7. Проведення наукових досліджень з питань вивчення особливостей поширення ВІЛ/СНІДу серед дітей та можливих наслідків цього захворювання; розроблення вітчизняних засобів профілактики і діагностики ВІЛ-інфекції у дітей та жінок

1) упровадження п’яти моделей медико-соціальної допомоги ВІЛ-позитивним підліткам

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я” (за згодою)
Київський міський центр соціальних служб для дітей та молоді
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Київський міський СНІД-центр, клініки, дружні до молоді

протягом року2) розроблення та забезпечення медичних працівників інформаційними матеріалами з питань здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, захворювання на ВІЛ/СНІД

Вінницький обласний центр здоров’я
Вінницький обласний наркологічний диспансер “Соціотерапія”
Вінницький обласний центр профілактики та боротьби із СНІДом

протягом року

місцеві бюджети*


3) розроблення, видання, поширення інформаційних повідомлень, прес-релізів, розповсюдження інформаційно-рекламних збірок, брошур, плакатів, календариків, листівок, буклетів, спрямованих на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків

Львівська обласна держадміністрація

протягом року

місцеві бюджети*


8. Підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей

1) проведення у загальноосвітніх навчальних закладах до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз заходів, зорієнтованих на підвищення обізнаності щодо туберкульозу

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

-’-


2) опрацювання питання щодо можливості розширення мережі шкіл, в яких впроваджуються програми “Дорослішай на здоров’я”, “Сприяння просвітницькій роботі “рівний рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя

-’-

-’-

-’-


9. Проведення в засобах масової інформації всеукраїнської інформаційної кампанії, спрямованої на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків

проведення санітарно-просвітньої роботи з питань здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління через засоби масової інформації, виступи в школах, конференції тощо

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


10. Обмеження поширення серед дітей ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії

1) забезпечення інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про методи захисту від захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та наркоманію

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) проведення у засобах масової інформації кампанії, спрямованої на запобігання поширенню інфікування на ВІЛ/СНІД, туберкульозу, наркоманії

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


3) запровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ЮНЕЙДС “Всі разом” з метою зупинення епідемії ВІЛ-інфекції серед підлітків

МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-11. Забезпечення надання підтримки дітям та підліткам із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних із ВІЛ-інфекцією та вживанням психоактивних речовин

1) розроблення медико-соціальної моделі щодо забезпечення репродуктивного права дискордантних пар серед ВІЛ-інфікованих

Національна академія медичних наук (за згодою)

-’-2) опрацювання питання щодо можливості відкриття центрів замісної підтримувальної терапії в м. Ірпені та м. Броварах

Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс” з ВІЛ/СНІД в Україні (за згодою)
Київська обласна держадміністрація

-’-Оздоровлення та відпочинок

12. Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

забезпечення збереження розвитку та ефективного використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

постійно

місцеві бюджети*


13. Забезпечення оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах дітей шкільного віку та сімей

1) організація відпочинку 200 дітей з Луганської області в Австрії за підтримки Міністерства спорту Австрії

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)

протягом року2) організація літнього відпочинку для дітей з Луганської області

-’-

-’-14. Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку

1) забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

обласні,
Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
ДМС
МОЗ
МОН
Регіональне представництво
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні (за згодою)

постійно

-’-


2) розроблення методичних рекомендацій щодо організації літнього відпочинку дітей шкільного віку з різним станом здоров’я

Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

державний бюджет


15. Запровадження проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку

проведення комплексу загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів “Літо-2015” з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення безпеки дітей

МВС

-’-Фізичне виховання

16. Створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування здорового способу життя

розроблення методичних рекомендацій з посилення рухової активності учнів початкової школи

Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року_________________
Разом за розділом I


435930,7

II. Освіта

17. Збільшення кількості дітей, які відвідують навчальні заклади

1) забезпечення захисту права на освіту дітям з особливими освітніми потребами шляхом впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-2) забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, до навчальних закладів різних типів

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року3) забезпечення захисту права на освіту засуджених дітей та дітей, узятих під варту

ДПтС

-’-4) охоплення загальною середньою освітою максимальної кількості дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції чи залишилися в зоні її проведення, забезпечення рівного доступу їх до освіти за різними формами навчання

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-18. Забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я цих дітей та їх місця проживання і виховання

1) опрацювання питання щодо можливості розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

-’-

-’-

місцеві бюджети*


2) забезпечення у 2015 році дефектологічного супроводження та навчання дітей із синдромом Дауна в дошкільних навчальних закладах за місцем проживання

19. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти

1) забезпечення функціонування інклюзивних груп для дітей із синдромом Дауна

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) забезпечення надання освітніх, реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами у 16 спеціальних школах (школах-інтернатах) I-III ступенів, спеціальній загальноосвітній школі “Надія” у м. Києві

-’-

-’-

-’-


3) забезпечення дітей, які переселилися із території проведення антитерористичної операції, та дітей, батьки яких постраждали під час їх проведення або беруть безпосередню участь у її проведенні, пільговим харчуванням у навчальних закладах

-’-

-’-

-’-


4) опрацювання питання щодо можливості відкриття Інклюзивного ресурсного центру на базі Черкаської обласної психолого-медико- педагогічної консультації

Черкаська обласна держадміністрація

протягом рокуIII. Культурний і духовний розвиток дитини

20. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів культури

забезпечення організації та проведення обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості серед дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей “Звичайне диво”

Житомирська обласна держадміністрація

-’-

місцеві бюджети*


21. Заборона розміщення реклами (крім соціальної реклами) у підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення; підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей

1) проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання

Мінкультури
Національна бібліотека для дітей (за згодою)

-’-

державний бюджет

25

2) проведення Всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю “Орелі”

Мінкультури
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” (за згодою)

протягом року

державний бюджет

80

3) популяризація творчої спадщини Шевченка Т.Г., виявлення здібної та обдарованої учнівської молоді під час проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!”

Волинська обласна держадміністрація

-’-

місцеві бюджети*


__________________
Разом за розділом III


105

IV. Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

22. Заохочення сімей з дітьми до трудової активності, підвищення рівня економічної спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту

своєчасне виявлення та встановлення відповідного правового статусу дітям, які переміщені з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, що залишилися без батьківського піклування; забезпечення пріоритетності влаштування зазначеної категорії дітей в сім’ї громадян України

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року23. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

1) проведення заходів до Дня захисту дітей

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) проведення заходів до Дня матері

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

-’-


24. Забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з дітьми

проведення для працівників служб у справах дітей семінару з питань захисту прав дітей

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

25. Удосконалення системи соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах

1) продовження роботи, спрямованої на зміцнення сімей (у тому числі сімей внутрішньо переміщених осіб та осіб, що перебувають в районі проведення антитерористичної операції, зокрема в м. Луганську)

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)
Київська,
Луганська
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року2) надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним дітям та дітям, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції

Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” (за згодою)

-’-3) забезпечення спеціального навчання 300 психологів з метою надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним дітям та дітям, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції

-’-

-’-4) забезпечення гуманітарною допомогою (харчування, дитяче харчування, засоби гігієни) внутрішньо переміщених дітей та дітей, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції

Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” (за згодою)

протягом року5) забезпечення соціально-профілактичної роботи з дітьми та їх найближчим оточенням в умовах проведення соціальної роботи на вулиці як діяльності:
мобільних вуличних мультидисциплінарних команд;
денних центрів

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


місцеві бюджети*


6) розроблення та розповсюдження брошур для працівників служб у справах дітей з питань запровадження механізму взаємодії з громадськими організаціями

Мінсоцполітики
Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою)

-’-7) забезпечення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року26. Запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги в родопомічних закладах, центрів матері та дитини

1) проведення навчання для працівників навчальних закладів, служб у справах дітей, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і представників неурядових організацій з питань розширення мережі сервісів з надання соціальних послуг для батьків

-’-

-’-

місцеві бюджети*


3) забезпечення психологічного консультування у пологових будинках жінок, які мають намір відмовитися від дитини, в тому числі таких, які мають дітей з вродженими вадами

-’-

-’-

-’-


27. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту

1) організація проведення оперативно-профілактичних заходів “Канікули”, “Вокзал”, “Діти вулиці” з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності

МВС
Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року2) виготовлення та розповсюдження друкованої соціально-рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-3) проведення для спеціалістів служб у справах дітей навчальних семінарів з питань організації роботи з дітьми, переміщеними з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, які залишилися без батьківського піклування

Житомирська,
Київська,
Львівська,
Тернопільська
обласні,
Київська міська держадміністрації

щокварталу

місцеві бюджети*


4) внесення змін до Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 569

Мінсоцполітики
МЗС
МВС

протягом року5) проведення інформаційної кампанії “Візьми дитину у родину” щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Житомирська обласна держадміністрація

-’-

місцеві бюджети*


6) створення міждисциплінарних груп спеціалістів для проведення моніторингу (скринінгу), оцінки потреб сімей з дітьми, підготовки та виконання планів індивідуальної підтримки

Київська обласна держадміністрація

-’-

-’-


28. Упорядкування системи обліку бездоглядних та безпритульних дітей

1) забезпечення доопрацювання Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

67

2) проведення для працівників служб у справах дітей семінару з питань роботи в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”

-’-

-’-

-’-

35

29. Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей

1) розроблення Порядку проведення профілактичних заходів (рейдів) із запобігання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
МОН

-’-2) продовження реорганізації притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

місцеві бюджети*


Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

30. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

проведення моніторингу ефективності функціонування навчальних закладів, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-31. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

1) забезпечення виявлення та вирішення нагальних проблемних питань, що стосуються внутрішньо переміщених дітей з Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, насамперед створення умов для реалізації права дітей на виховання в сім’ї, медичну допомогу, влаштування до навчальних закладів, безкоштовне харчування, забезпечення єдиним квитком

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року2) проведення заходів до Дня усиновлення

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року3) удосконалення та забезпечення проведення в засобах масової інформації постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дітей. Розміщення інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою активізації усиновлення, опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу

-’-

-’-4) проведення семінару-навчання для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

42,9

5) розроблення, імплементація та вдосконалення соціальних стандартів у сфері альтернативної опіки

Мінсоцполітики
Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)

-’-6) реалізація пілотного проекту “Сімейний патронат” запровадження кращих практик альтернативного догляду за дітьми, які тимчасово залишилися без батьківського піклування, в Київській області

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)
Київська обласна держадміністрація

-’-32. Забезпечення усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення для працівників служб у справах дітей та спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді семінарів з метою підготовки їх до роботи з громадянами, які виявили бажання усиновити дитину

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року2) забезпечення проведення курсів з підготовки потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-

місцеві бюджети*


3) розроблення стандарту соціального супроводу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка влаштована в сім’ю усиновлювачів

Мінсоцполітики

-’-4) співпраця органів виконавчої влади та неурядових організацій у сфері надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, з використанням можливостей Всеукраїнського порталу національного усиновлення “Сирітству - ні!”

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” (за згодою)
Всеукраїнська громадська організація “Магнолія” (за згодою)
футбольний клуб “Шахтар” (за згодою)

протягом року5) реалізація пілотного проекту “Родина для дитини” з метою профілактики соціального сирітства та розвитку сімейних форм виховання

Дніпропетровська обласна держадміністрація
Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” (за згодою)
представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)

-’-33. Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до будинків сімейного типу і прийомних сімей

розміщення у засобах масової інформації відомостей про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, з метою активізації процесу усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

Мінсоцполітики
Київська міська держадміністрація

протягом року34. Удосконалення механізмів збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

затвердження наказу щодо забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-35. Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг

1) впровадження програми підготовки підлітків і молоді, що перебувають під опікою, піклуванням до самостійного життя

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)
Київська обласна держадміністрація
2) запровадження широкомасштабного Всеукраїнського експерименту щодо впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах програмно-методичного комплексу “Сімейні цінності” для учнів 8-9 класу

МОН
Міжнародна громадська організація “Рада сімей України” (за згодою)
Захист дітей-інвалідів

36. Надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації

1) розроблення та затвердження нормативно-правових актів, спрямованих на запровадження інноваційних послуг для дітей-інвалідів з метою їх соціалізації, залучення до життя громади, зокрема Типового положення про відділення тимчасового перебування, методичних рекомендацій з організації дозвілля

Мінсоцполітики

протягом року2) деінституалізація через впровадження надання інноваційних послуг, таких як відділення (групи) денного догляду тимчасового перебування дітей-інвалідів

обласні,
Київська міська держадміністрації
37. Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг усім дітям-інвалідам

забезпечення надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг у Міжнародній клініці відновного лікування (м. Трускавець)

Київська міська держадміністрація


місцеві бюджети*


38. Надання волонтерської допомоги дітям-інвалідам

сприяння наданню волонтерської допомоги дітям-інвалідам

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом рокуЗахист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства

39. Створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства, сприяння об’єднанню їх із сім’ями

1) забезпечення підготовки нормативно-правових актів (положення про центр, штатний розпис, регламент роботи) центру прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

ДМС
Мінсоцполітики
МОЗ
МВС
Київська обласна держадміністрація

протягом року2) розроблення порядку надання дитині, розлученій із сім’єю, яка не є громадянином України, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з метою забезпечення реалізації права дітей, розлучених із сім’єю, на соціальний захист

Мінсоцполітики
МВС

протягом року40. Забезпечення доступу дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей-біженців до навчання (у школі або за індивідуальною навчальною програмою) і програм розвитку особистості

підготовка нормативно-правового акта щодо порядку призначення законного представника дитини, розлученої із сім’єю, визначення їх повноважень, прав і обов’язків

Мінсоцполітики
Мін’юст
ДМС

протягом рокуБоротьба з використанням дитячої праці

41. Розроблення та запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці

проведення моніторингу умов праці неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності

благодійний фонд “Рокада” (за згодою)

-’-Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

42. Створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли внаслідок торгівлі ними, від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

1) проведення для працівників управлінь/відділів у справах сім’ї та молоді навчань з питань запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) проведення та організація тренінгів щодо протидії торгівлі дітьми, сексуальній експлуатації, всім формам насилля

благодійний фонд “Рокада” (за згодою)

-’-3) проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

постійно4) підготовка та затвердження методичних рекомендацій для спеціалістів служб у справах дітей щодо забезпечення соціального захисту дітей, які потерпіли внаслідок кримінальних правопорушень або стали свідками таких правопорушень

Мінсоцполітики

протягом року5) проведення інформаційної кампанії з питань захисту дітей від сексуального насильства

Всеукраїнська благодійна організація “Український фонд “Благополуччя дітей” (за згодою)
МОН

-’-6) організація та проведення тренінгів щодо розв’язання проблеми насильства у школі

Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України” (за згодою)
МОН

протягом року43. Удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

1) розроблення методики опитування дітей, які потерпіли внаслідок кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей та сексуальним насильством над ними

МВС

-’-2) опрацювання питання щодо можливості створення та забезпечення функціонування в органах внутрішніх справ методики “зелена кімната” для проведення опитування дітей, які потерпіли внаслідок кримінальних правопорушень або стали свідками злочину

-’-

-’-

-’-


3) підготовка та навчання працівників органів внутрішніх справ, які здійснюють кримінальні провадження у справах про злочин проти статевої свободи та недоторканності дітей

МВС

протягом року44. Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1) розроблення заходів з упровадження Рекомендацій № R (91) 11* Комітету міністрів державам-членам Ради Європи “Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю дітьми та підлітками”

Мінсоцполітики
МВС
МОН
МОЗ
Мін’юст

-’-2) організація та проведення членами Національної тренерської мережі Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда-Україна” профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми, комерційній сексуальній експлуатації дітей та насильству над ними, забезпечення безпеки дітей під час користування Інтернетом, зокрема із застосуванням методу “рівний - рівному”

Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою)

-’-Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

45. Запровадження у практику новітніх методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

реалізація програми “Сходинки” щодо проведення профілактичної роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті із законом, та їх батьками чи опікунами через систему виховних колоній, слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих інспекцій та соціальних служб

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я” (за згодою)
ДПтС
Київський та Чернігівський міські та обласні центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

протягом року46. Забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, або звільнені з них

1) розроблення проекту програми соціальної роботи з неповнолітніми, які вчинили правопорушення, її апробація у системі центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

Мінсоцполітики

-’-2) забезпечення проведення навчання для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань соціальної роботи з неповнолітніми, які вчинили правопорушення

Мінсоцполітики

протягом року47. Удосконалення превентивної та профілактичної роботи з метою запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників

1) впровадження на території Запорізької та Івано-Франківської областей методики оцінки ризиків і визначення потреб дітей, які перебувають у конфлікті із законом

МВС
Запорізька, Івано-Франківська обласні держадміністрації

-’-2) проведення заходів у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки, спрямованих на імплементацію Керівних принципів Ради Європи щодо дітей, та Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012-2015 роки

МВС
МЗС
Мінсоцполітики

-’-__________________
Разом за розділом IV


144,9

V. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

VI. Участь дітей у житті суспільства

48. Забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально мотивованих рішень

проведення Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року49. Сприяння створенню в кожному регіоні циклів телепрограм із сурдоперекладом чи титруванням, радіопрограм, видань для дітей, у тому числі на аудіоносіях для дітей з вадами слуху та зору

проведення циклів телепрограм із сурдоперекладом чи титруванням, радіопрограм для дітей з вадами слуху та зору

Мінкультури
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-VII. Міжнародне співробітництво

50. Приведення актів законодавства у відповідність із міжнародними нормами, які випливають із відповідних міжнародних договорів щодо захисту прав та розвитку дитини

1) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з опрацювання рекомендацій Комітету ООН з прав дитини 2011 року, винесених за результатами розгляду 3-ї та 4-ї Національної доповіді України про реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини та доповіді про виконання Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, та підготовки пропозицій щодо їх врахування

Мінсоцполітики

протягом року2) опрацювання питання щодо відповідності законодавчих актів України положенням Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Мінсоцполітики
МВС
МЗС
МОН
ДПтС
ДМС

-’-3) приведення національних законодавчих актів, які стосуються дітей, у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики
МВС
МЗС
МОН
ДПтС
ДМС

протягом року51. Забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав дітей

1) продовження співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) щодо медичної допомоги дітям

МОЗ
Мінсоцполітики

-’-2) участь у Міжнародному форумі - засіданні за круглим столом на тему: “Профілактика ожиріння у дітей та підлітків”

МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації

-’-3) продовження співпраці з Офісом Ради Європи в Україні в рамках реалізації проекту “Зміцнення та захист прав дітей в Україні”

Мінсоцполітики
Офіс Ради Європи в Україні

-’-VIII. Проведення моніторингу, оцінки стану виконання Програми та очікувані результати

52. Проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

1) підготовка щорічної державної доповіді про становище дітей переселенців і тих, що залишились на території проведення антитерористичної операції

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

67

2) оцінка результатів виконання Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Мінсоцполітики
Закарпатська
Волинська
Івано-Франківська
Харківська
Житомирська
Київська обласні держадміністрації

-’-53. Забезпечення поширення соціальної реклами та сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини

сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини

Мінсоцполітики

постійно___________________
Разом за розділом VIII


67

Усього:

436247,6

у тому числі:

Мінкультури

державний бюджет

105

МОЗ

-’-

433930,7

Мінсоцполітики

-’-

211,9

Національна академія медичних наук

-’-

2000

__________
*Обсяги фінансування заходів визначаються у регіональних планах заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, що затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями.вгору