Документ 880-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2008, підстава - 77-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2005 р. N 880
Київ
Про реорганізацію вищих навчальних
закладів та науково-дослідних установ
Міністерства внутрішніх справ

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1266 ( 1266-2005-п ) від 23.12.2005
N 77 ( 77-2008-п ) від 22.02.2008 }

З метою реформування системи підготовки кадрів та наукового
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати:
Національну академію внутрішніх справ у Київський
національний університет внутрішніх справ;
Національний університет внутрішніх справ у Харківський
національний університет внутрішніх справ;
Луганську академію внутрішніх справ Міністерства внутрішніх
справ імені 10-річчя незалежності України у Луганський державний
університет внутрішніх справ;
Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ у
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
Навчально-науковий інститут управління Національної академії
внутрішніх справ в Академію управління Міністерства внутрішніх
справ.
2. Утворити на базі Науково-дослідного інституту спеціальної
техніки Міністерства внутрішніх справ, Державного
науково-дослідного центру безпеки дорожнього руху та діяльності
дорожньо-патрульної служби місцевої міліції, Науково-дослідного
інституту проблем боротьби зі злочинністю Національної академії
внутрішніх справ, що ліквідуються, Державний науково-дослідний
інститут Міністерства внутрішніх справ.
3. Передати до складу:
Київського національного університету внутрішніх справ
Київський, Львівський і Прикарпатський юридичні інститути
Міністерства внутрішніх справ; ( На зміну абзацу другого пункту 3 реорганізувати Львівський
юридичний інститут Київського національного університету
внутрішніх справ у Львівський державний університет внутрішніх
справ та передати до його складу Прикарпатський юридичний інститут
Київського національного університету внутрішніх справ;
Київський юридичний інститут Київського національного
університету внутрішніх справ шляхом перетворення в
навчально-науковий інститут як структурний підрозділ Університету
згідно з Постановою КМ N 1266 ( 1266-2005-п ) від 23.12.2005 )
Харківського національного університету внутрішніх справ
Кіровоградський і Херсонський юридичні інститути Національного
університету внутрішніх справ; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 77 ( 77-2008-п ) від
22.02.2008 }
Луганського державного університету внутрішніх справ
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ при
Донецькому національному університеті;
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ.
4. Міністерству внутрішніх справ:
1) затвердити в установленому порядку статути вищих
навчальних закладів та науково-дослідної установи Міністерства
внутрішніх справ, утворених при реформуванні системи підготовки
кадрів та наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх
справ;
2) забезпечити починаючи з 2006 року підготовку фахівців для
органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах Міністерства
та провадження наукової діяльності науково-дослідними установами
за рахунок коштів, передбачених з цією метою у Державному бюджеті
України на відповідний рік;
3) разом:
з Міністерством освіти і науки вжити протягом 2006 року
заходів для забезпечення функціонування вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ I та II рівня акредитації;
з іншими центральними органами виконавчої влади подати у
місячний строк пропозиції про внесення до законодавчих та інших
нормативно-правових актів змін, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31вгору