Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника “останньої надії”
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 21.10.2015873
Документ 873-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2015, підстава - 1007-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 873
Київ

Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника “останньої надії”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1007 від 25.11.2015}

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити конкурсну комісію з обрання постачальника “останньої надії” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з обрання постачальника “останньої надії”, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 873

СКЛАД
конкурсної комісії з обрання постачальника “останньої надії”

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова конкурсної комісії

Голова НКРЕКП, заступник голови конкурсної комісії (за згодою)

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

заступник Міністра фінансів

заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Голова Антимонопольного комітету

{Склад в редакції Постанови КМ № 1007 від 25.11.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 873

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з обрання постачальника “останньої надії”

1. Конкурсна комісія з обрання постачальника “останньої надії” (далі - комісія) є тимчасово діючим органом, утвореним для вирішення питань з організації та проведення конкурсу з обрання постачальника “останньої надії”.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Посадовий склад комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою комісії є Міністр енергетики та вугільної промисловості.

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 25.11.2015}

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1007 від 25.11.2015}

4. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови або за дорученням голови інший член комісії.

5. Повідомлення про проведення засідання, порядок денний засідання, а також матеріали з питань порядку денного надсилаються членам комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

6. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

7. Рішення комісії приймається більшістю голосів її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Пропозиції комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається всім членам комісії.

9. Голова комісії звітує перед Кабінетом Міністрів України щодо результатів її роботи, представляє протоколи засідань та інші матеріали на засіданні Кабінету Міністрів України.

10. Конкурс з обрання постачальника “останньої надії” проводиться комісією відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2709).

11. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності комісії здійснює Міненерговугілля.вгору