Про порядок введення в дію Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
Постанова Верховної Ради України від 02.03.199587/95-ВР
Документ 87/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 02.03.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про пестициди і агрохімікати"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст. 92 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР )
ввести в дію з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність з Законом
України "Про пестициди і агрохімікати" законодавчі та інші
нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону.
3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1996 року:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни
і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із
Закону України "Про пестициди і агрохімікати", та про встановлення
відповідальності за порушення цього Закону; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України нормативних актів, що суперечать цьому Закону; відповідно до компетенції забезпечити видання нормативних
актів, передбачених цим Законом; вирішити питання щодо членства України в міжнародних
організаціях, діяльність яких спрямована на безпечне застосування
пестицидів і агрохімікатів.
4. Кабінету Міністрів України підготувати і внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про захист рослин.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 березня 1995 року
N 87/95-ВРвгору